ZÍSKAJTE POSILNENIE V ČASOCH NEISTOTY – prihláste sa do akreditovaného inovačného vzdelávania od VÚDPaP!

Posilnenie v časoch neistoty a zmien, zdieľanie skúseností a výziev v bezpečnom prostredí, objavovanie svojich silných stránok a individuálna opora v tútorovi.
To všetko ponúka akreditované inovačné vzdelávanie „Inovatívne prvky v kariérovej výchove a poradenstve v školách“, ktoré už v januári otvára jedny z posledných kôl. 

97% zo stoviek absolventov vzdelávania ho odporúča ďalším odborným a pedagogickým zamestnancom. Nenaučili sa len novinky z kariérovej výchovy a poradenstva – objavili nové nástroje a aktivity pre dištančnú výučbu, zlepšili svoje komunikačné zručnosti, vyskúšali si mnoho praktických a zážitkových aktivít. K tomu získali množstvo podpory a posilnenia vďaka cielenému spoznávaniu svojich silných stránok, zdieľaniu s kolegyňami a kolegami a povzbudeniam od tútora.
.ZISTITE VIAC A PRIHLÁSTE SA UŽ DNES NA TOMTO ODKAZE
Najbližšie kolá vzdelávania začínajú už 19.-20. a 27.-28. januára 2022!

Prihláste sa aj vy a hneď v prvý deň vzdelávania zažite aktivitu IKIGAI, ktorá vám pomôže pripomenúť si, či nanovo objaviť vaše silné stránky. Krátko na to vďaka ďalšej aktivite zistíte, aké kvality vo vás vidia ostatní účastníci a účastníčky – získate tak dodatočné posilnenie a možnosť uvedomiť si na sebe také pozitíva, ktoré sami nevnímate a prídu vám bežné.  Dodatočnú oporu vám dodá skupinová reflexia – popri všetkých aktivitách a úlohách získate cielený priestor na zdieľanie v dvojiciach, či skupinách, celkovo až 24 krát.
Pri získavaní nových užitočných zručností počas plnenia úloh Vám bude k dispozícii tútor. „Mojou úlohou tútora je predovšetkým účastníkov sprevádzať dištančnou formou vzdelávania, pomáhať im s výberom úloh pre prax, byť im oporou pri realizácií daných úloh, povzbudiť ich, dodať im dôveru, že to vďaka svojim zručnostiam zvládnu. Poskytovať im konštruktívnu spätnú väzbu opierajúcu sa o ich silné stránky a ich rozvoj.“, upresňuje PaedDr. Ján Kvak, tútor vzdelávania, niekdajší riaditeľ spojenej školy, kariérový poradca a učiteľ, v súčasnosti interný expert na VÚDPaP-e.

Čo ďalšie vďaka vzdelávaniu získate?

  • Certifikát z akreditovaného inovačného vzdelávania „podľa zákona 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch”, financovaného prostredníctvom národného projektu, ktoré Vás oprávňuje na 3%-ný príplatok profesijného rozvoja 
  • možnosť vyskúšať si moderné zážitkové metódy a získať praktické a kreatívne nástroje pre včlenenie kariérovej výchovy do výchovno-vzdelávacieho procesu, vďaka čomu prepojíte vo svojej práci teóriu s budúcim pracovným životom svojich žiakov
  • príležitosť spoznať sa a komunikovať s odborníkmi a nadšencami v oblasti kariérového poradenstva a výchovy
  • okrem rozvoja žiakov pod vedením odborných lektorov zlepšíte aj svoje profesijné zručnosti v oblasti plánovania, komunikácie a budovania vzťahov

Určené je pre samostatných pedagogických a odborných zamestnancov v MŠ, ZŠ, GYM v kategóriách: vychovávateľ, pedagogický asistent, školský špeciálny pedagóg, školský psychológ, sociálny pedagóg, liečebný pedagóg, školský logopéd a učiteľ (podkategórie učiteľa: učiteľ materskej školy, učiteľ prvého stupňa základnej školy, učiteľ druhého stupňa základnej školy, učiteľ strednej školy vo všetkých špecializovaných kariérových pozíciách).

Vzdelávania budú prebiehať vo všetkých ôsmich krajoch Slovenska (podľa aktuálnej pandemickej situácie prezenčne alebo online) a podporovať vznik funkčných vzťahov a multidisciplinárnych spoluprác nielen v školách, ale aj medzi školami a ostatnými zložkami výchovného poradenstva a prevencie. Odporúčame preto zapojenie viacerých účastníkov z jednej školy.

Prihlasovanie na januárové termíny je otvorené do 10.1.2022.
Nestíhate januárový termín? Prihláste sa aj tak, chystáme pre Vás dodatočné termíny až do konca mája 2022.
Prihláste sa už dnes vyplnením PRIHLASOVACEHO DOTAZNÍKA, alebo KLIKNITE SEM PRE VIAC INFORMÁCIÍ

Zdieľať:

Prihlásenie / Registrácia

Ste prihlásený/á

Nemáte ešte vytvorený účet? Zaregistrujte sa.