Dodatok č.1 k Zmluve o spolupraci Testcentrm, BRIEF (PDF, 257 kB)

Dodatok č.1 k Zmluve o spolurpáci Testcentrm IDS (PDF, 254 kB)

1A-2016 Zmluva o zabezpečovaní OPP, BOZP a PZS (PDF, 1652 kB)

č.1-2016 Zmluva o spolupráci a zabezpečení výučby pre študentov PFUK (PDF, 2046 kB)

Dodatok č.6 k Zmluve o najme nebyt priestorov (PDF, 179 kB)

Zmluva o poskytovaní služieb – tlač., č.82016 (PDF, 836 kB)

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb – internet (PDF, 150 kB)

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb – internet 2 (PDF, 151 kB)

Dohoda o voliteľnom volacom programe Magenta Office (PDF, 669 kB)

Dodatok Ponuka E. Benefit (PDF, 1875 kB)

č.13-2016 Zmluva o poskytovaní služieb Z201619228_Z (PDF, 64.4 kB)

č.14-2016 Dohoda o ukončení Zmluvy o poskytovaní služieb COMM (PDF, 653 kB)

č.15-2016 Zmluva o poskytovaní služieb Z201620302_Z (PDF,  62.3kB)

č.16-2016 Zmluva o záštite a o spolupráci (PDF, 4.3MB)

8A-2016 Dohoda o spolupráci pri org. exper.overovania (PDF, 1298 kB)

č.17-2016 o zabezpečení odbornej praxe (PDF, 1282 kB)

č.18-2016 o uverejnení inzercie – Mediatel (PDF, 256 kB)

č.19-2016 Zmluva o dielo – MAXI-FRUIT (PDF, 1362 kB)

č.20-2016 Kupna zmluva č.Z201634200_Z (PDF, 65.3 kB)

č.21-2016 Zmluva o dielo – RION (PDF, 2.1MB)

č.22-2016 Zmluva o poskytovaní služieb Z201637036_Z (PDF, 68.9 kB)

č.24 – Kúpna zmluva Z201646701_Z – psych. testy (PDF, 111 kB)

č.25 Zmluva o poskytovani sluzieb M7 2016 (PDF, 272 kB)

č.26 2016 Zmluva o prevode správy majetku štátu ZŠMŠ Rakusy (PDF, 1385 kB)

č.27 2016 Zmluva o prevode (PDF, 1502 kB)

č.28 2016 Zmluva o prevode správy majetku štátu (PDF, 1443 kB)

č.29 2016 Zmluva o prevode správy majetku štátu (PDF, 1398 kB)

č.30 2016 Zmluva o prevode správy majetku štátu, Krížová Ves (PDF, 1356 kB)

č.31 2016 Zmluva o prevode správy majetku štátu (PDF, 1357 kB)

č.25B-2016 Zmluva ERASMUS+ PRETTi (PDF, 576 kB)

25A-2016 Zmluva Welcome Erasmus+ (PDF, 525 kB)

Prihlásenie / Registrácia

Ste prihlásený/á

Nemáte ešte vytvorený účet? Zaregistrujte sa.