č.1-2018 Dohoda o záujme (PDF, 1185 kB)

č.2-2018 Memorandum o spolupráci v oblasti karier.poradenstva (PDF, 1124 kB)

č.3-2018 Zmluva o poskytovaní upratovacích a čistiacich prác (PDF, 260 kB)

Prílohy k zmluve č.3-2018 Harmonogram prác (XLSX, 38.9 kB)

č.4-2018 Dohoda o vzájomnej spolupráci (PDF, 969 kB)

č.5-2018 Dodatok č.2 k Zmluve o poskytovaní graf. a tlač.služieb (PDF, 747 kB)

č.6-2018 Servisná zmluva dochádzkový systém (PDF, 1547 kB)

č.7-2018 Darovacia zmluva (PDF, 110 kB)

č.8-2018 Zmluva o bezplatnom prevode majetku štátu (PDF, 1851 kB)

č.9-2018 Zmluva o bezplatnom prevode majetku štátu (PDF, 1808 kB)

č.10-2018 Zmluva o bezplatnom prevode majetku štátu (PDF, 1817 kB)

č.11-2018 Zmluva o prevode majetku štátu, Rákusy (PDF, 1304 kB)

č.12-2018 Zmluva o prevode majetku štátu, CPPPaP, Kežmarok (PDF, 1603 kB)

č.13-2018 Zmluva o poskytovaní upratovacích a čistiacich prác (PDF, 4.3MB)

Prílohy k zmluve č. 13-2018 Harmonogram prác (XLSX, 42.8 kB)

Dodatok č.1 k Zmluve o poskytovaní upratovacích a čistiacich pác č. 13 – 2018 (PDF, 768 kB)

Dodatok č.2 k Zmluve 13-2018 o poskytovaní upratovacích a čistiacich prác (PDF, 431 kB)

Dodatok č. 3 k Zmluve 13-2018 o upratovacích a dez.prácach (PDF, 436 kB)

č.14-2018 Memorandum o porozumení (PDF, 599 kB)

č.15-2018 Zmluva o uverejnení inzercie (PDF, 1896 kB)

č.16-2018 Darovacia zmluva, Slovak Telekom, a.s (PDF, 2001 kB)

č.17 Zmluva o spolupráci a zabezpečení praktickej výučby pre študentov UK (PDF, 2.2MB)

č.18-2018 Zmluva na realizáciu vedeckých štúdií v oblasti konzumácie legálnych i nelegálnych drog mládeže pre potreby monitorovania drogovej situácie v SR podľa požiadaviek EU (PDF, 3.7 MB)

Príloha č.1 k Zmluve č.18-2018 (PDF, 436 kB)

Príloha č.2 k Zmluve č.18-2018 (PDF, 369 kB)

Príloha č.3 k Zmluve č.18-2018 (PDF, 10.1 MB)

č.19 Zmluva o poskytovaní služieb (PDF, 3 MB)

č.20 Darovacia zmluva (PDF, 662 kB)

č.21 Zmluva o zverejňovaní časopisu PaPD v SJ  (PDF,  548 kB)| v AJ (PDF, 529 kB)

Prílohy č.1-4 k Dohode o zverejňovaní služieb 20-2018 (PDF, 868 kB)

č.22 – 2018 Zmluva o poskytovaní služieb, M7 (PDF, 357 kB)

Prihlásenie / Registrácia

Ste prihlásený/á

Nemáte ešte vytvorený účet? Zaregistrujte sa.