ZVEREJŇUJEME AKTUÁLNE VERZIE ŠTANDARDOV ODBORNÝCH ČINNOSTÍ

Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie zverejňuje aktuálne verzie „výkonových“ štandardov, diagnostických obsahových štandardov a obsahových štandardov odborných činností.

Štandardy zverejňujeme v spracovaní, v ktorom boli odovzdané MŠVVaŠ SR pre účely vnútorného pripomienkovacieho procesu, ktorý bol realizovaný v decembri 2022.

Štandardy sú zverejnené pre účel informovania odbornej verejnosti a vytvorenia priestoru pre oboznámenie sa s nimi.

Finálne verzie štandardov spolu s príslušnými dokumentami k ich záväznosti a ďalšími detailmi budú zverejnené v nadväznosti na ukončenie schvaľovacieho procesu na MŠVVaŠ SR.

Všetky dokumenty nájdete na odkaze: https://vudpap.sk/standardy/

 

Zdieľať:

Prihlásenie / Registrácia

Ste prihlásený/á

Nemáte ešte vytvorený účet? Zaregistrujte sa.