Zverejňujeme dokument „Metodické usmerňovanie a odborné činnosti poradenských zariadení – Prieskum v roku 2021“

Dokument poskytuje prehľad výsledkov prieskumu o vykonávaných odborných činnostiach poradenských zariadení na Slovensku, najmä v zmysle metodického usmerňovania a spolupráce poradenských zariadení so spádovými školami. Prieskum bol realizovaný formou riadeného telefonického rozhovoru s riaditeľmi, resp. riaditeľom poverených zamestnancov poradenských zariadení. Prostredníctvom jednotlivých otázok bolo zisťované, aké odborné činnosti vykonávajú štátne i súkromné poradenské zariadenia vo vzťahu k spádovým školám, ako prebieha spolupráca so školami, kto ju iniciuje, či aké formy komunikácie sú využívané. Dôraz bol kladený najmä na požiadavky a potreby pedagogických i odborných zamestnancov spádových škôl, a tiež napĺňanie týchto potrieb zo strany poradenských zariadení. Zisťované boli aj potreby samotných poradenských zariadení, pomer aktuálne vykonávaných odborných činností v práci poradenských zariadení, aj ich želaný pomer z pohľadu jednotlivých účastníkov prieskumu.

Celý dokument nájdete tu: Metodické usmerňovanie a odborné činnosti poradenských zariadení – Prieskum v roku 2021

Zdieľať:

Prihlásenie / Registrácia

Ste prihlásený/á

Nemáte ešte vytvorený účet? Zaregistrujte sa.