Zverejňujeme dva odborné výstupy projektu „Usmerňovať pre prax“

Súčasný stav ľudských zdrojov v systéme VPaP poskytuje analýzu dostupných dát o pedagogických a odborných zamestnancoch v systéme poradenstva a prevencie (v školách, poradenských zariadeniach a špeciálnych výchovných zariadeniach).

Zistenia analýzy poukazujú na výrazne regionálne rozdiely v pokrytí jednotlivých profesií v zariadeniach.  Z hľadiska vyťaženosti a riešenia počtu detí so ŠVV a SZP jednotlivými kategóriami sledovaných zamestnancov, sa ukázalo, že existujú kraje a okresy, ktoré sú výrazne vyťaženejšie vzhľadom ku kapacite ich úväzkov a počtu zamestnancov vo vzťahu k deťom vyžadujúcim špeciálnu starostlivosť.

Dokument “Mapovanie potrieb pedagogických a odborných zamestnancov v systéme výchovného poradenstva a prevencie prináša výsledky dotazníkového prieskumu od 573 pedagogických a odborných zamestnancov v  školách z celého Slovenka. Analýza výsledkov poukázala na hlavné oblasti, v ktorých OZ a PZ na školách vnímali najväčšiu potrebu pomoci a poradenstva zo strany poradenských zariadení. Predovšetkým išlo o zabezpečenie dostatočného množstva materiálov a odborných dokumentov používaných pri práci, pravidelné stretávanie sa s odborníkmi mimo školy za účelom diskutovania aktuálnych a potrebných tém z praxe a praktické ukážky práce s klientom.

Viac o dokumentoch a odkazy na ne nájdete tu: https://vudpap.sk/x/projekty/usmernovat-pre-prax/analyza-ludskych-zdrojov-v-metodickom-usmernovani/

Zdieľať:

Prihlásenie / Registrácia

Ste prihlásený/á

Nemáte ešte vytvorený účet? Zaregistrujte sa.