Zverejňujeme nový dokument „Vzdelávacie potreby odborných a pedagogických zamestnancov v kontexte aktuálnych legislatívnych požiadaviek na výkon odborných činností v systéme poradenstva a prevencie“

Tento dokument je určený riaditeľom, vedúcim pracovníkom, ale i všetkým odborným a pedagogickým zamestnancom pre podporu strategického prístupu k ich profesijnému rozvoju, ktorý je kľúčovou potrebou v systéme poradenstva a prevencie. Na potrebu vzdelávania a rozvoja sa autori pozreli v súvislosti s transformáciou poradenských zariadení a podpornými úrovňami piatich stupňov a ďalšími legislatívnymi zmenami. Prostredníctvom analýzy návrhu výkonových štandardov, rozhovorov s lektormi inovačných vzdelávaní VÚDPaP, ale i odpovedí účastníkov vzdelávaní boli identifikované dôležité kompetencie, na ktoré je aktuálne potrebné sa v profesijnom rozvoji zamerať.

V dokumente nájdete:  

  • Zhrnutie dôležitých zmien v systéme PaP a ich prepojenie na vzdelávacie potreby
  • Hierarchiu odborných zručností, ktorá umožní prioritizovať témy profesijného rozvoja
  • Opis aktuálnych vzdelávacích potrieb
  • Rôzne možnosti profesijného rozvoja
  • Odporúčania pre inovatívne vzdelávania

Dokument „Vzdelávacie potreby odborných a pedagogických zamestnancov v kontexte aktuálnych legislatívnych požiadaviek na výkon odborných činností v systéme poradenstva a prevencie“ nájdete na TOMTO ODKAZE.

Zdieľať:

Prihlásenie / Registrácia

Ste prihlásený/á

Nemáte ešte vytvorený účet? Zaregistrujte sa.