Zverejňujeme odborné materiály k téme prevencie a riešenia šikany a krízového manažmentu

Metodický materiál „Krízový manažment v školskom prostredíje určený pre riaditeľov škôl a školské podporné tímy, ktorí sú tí najdôležitejší pri vytváraní takého bezpečného prostredia v škole, aby sa v ňom deti a žiaci v príjemnej atmosfére cítili neohrození, rovnocenní, chránení, podporovaní a prijímaní. Ponúkané rámce na aplikovanie krízového manažmentu na školách pomôžu rýchlej a adresnej reakcii na situácie ohrozujúce duševné zdravie všetkých v školskom prostredí. V dokumente nájdete odpovede na otázky: Čo je krízová intervencia a komu je poskytovaná? Ktoré situácie si vyžadujú krízovú intervenciu v školskom prostredí? Kto môže poskytovať krízovú intervenciu? Aký je prínos odborného zamestnanca/člena školského podporného tímu so vzdelaním v krízovej intervencii? Ale aj viac o tom, či škola potrebuje krízový intervenčný plán, aká je rola riaditeľa v jednotlivých fázach krízovej situácie a na koho sa môžete obrátiť. Dokument obsahuje praktické príklady.

Metodický materiál „Prevencia a riešenie šikanovania: Sprievodca pre školské prostredie je určený zamestnancom škôl ako sprievodca preventívnymi a intervenčnými princípmi a konkrétnymi postupmi v problematike šikanovania. Poskytuje prehľad možností prevencie šikanovania a poukazuje na zásady neodkladnej a dlhodobej intervencie, na ktorú sa veľmi často zabúda.
V dokumente nájdete systémové opatrenia, ktoré eliminujú vznik alebo spomaľujú vývoj šikanovania, typy na realizáciu preventívnych činností, príklady z praxe, informácie kedy a ako realizovať akútnu intervenciu. Okrem toho aj popis cieľov a princípov práce v rámci dlhodobej intervencie vo vzťahu k obeti i k agresorovi, poznatky o prevencii a riešení kyberšikanovania, či informácie o možnostiach spolupráce školy so zariadením poradenstva a prevencie.

Zdieľať:

Prihlásenie / Registrácia

Ste prihlásený/á

Nemáte ešte vytvorený účet? Zaregistrujte sa.