ZVEREJŇUJEME ODBORNÝ MATERIÁL: Multidisciplinárny prístup – základné myšlienky a rámce

Materiál „Multidisciplinárny prístup – základné myšlienky a rámce“ vytvoril VÚDPaP v rámci národného projektu Štandardy.

Vznikol pre potreby zavádzania multidisciplinárneho prístupu vo výchove a vzdelávaní,
no opodstatnenie ako východiskový dokument má aj pre ďalšie rezorty.

Prečítajte si ho na odkaze: https://vudpap.sk/multidisciplinarny-pristup-2020/

Tento projekt je financovaný zo zdrojov Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

Zdieľať:

Prihlásenie / Registrácia

Ste prihlásený/á

Nemáte ešte vytvorený účet? Zaregistrujte sa.