ZVEREJŇUJEME PODPORNÉ NÁSTROJE K PRÍPRAVE PROJEKTOV

Pri skvalitňovaní poradenskej starostlivosti je získanie finančných prostriedkov nad rámec štátneho rozpočtu jednou z možností, ako si vedia zariadenia poradenstva a prevencie a špeciálne výchovné zariadenia naplniť potreby svojho inštitucionálneho rozvoja a pružne reagovať na možné systémové zmeny, ako aj na neočakávané krízové a spoločensko-politické situácie. VÚDPaP v rámci národného projektu “Štandardy” pripravil viacero podporných nástrojov pre získavanie financií prostredníctvom projektov a ich manažovanie – metodiku, inšpiratívne návrhy i vzorové dopytovo orientované projekty.

Nájdete ich na TOMTO ODKAZE.

Zdieľať:

Prihlásenie / Registrácia

Ste prihlásený/á

Nemáte ešte vytvorený účet? Zaregistrujte sa.