Aký má mať rodina režim? Kedy je čas na vyučovanie a kedy na psychohygienu? A aké pracovné podmienky k domácemu vyučovaniu potrebujete?