About LV

This author has not yet filled in any details.
So far LV has created 497 blog entries.

Posledných 50 voľných miest do akreditovaného inovačného vzdelávania pre PZ a OZ v školách!

2022-08-17T13:43:41+02:0017 augusta, 2022|Kategórie: aktuality|

Vážená pani riaditeľka, vážený pán riaditeľ, do konca augusta môžete prihlásiť svojich odborných a pedagogických zamestnancov do akreditovaného vzdelávacieho programu, ktorý je plne hradený z nákladov národného projektu „Štandardy“ a odporúča ho 97% z takmer tisícky jeho absolventov z celého Slovenska.

Validácia psychodiagnostických nástrojov

2022-08-17T09:55:52+02:0017 augusta, 2022|Kategórie: aktuality, Odborne na slovíčko|Tags: , |

V dnešnej časti podcastu Odborne na slovíčko, pokračujeme v sérii podcastov na tému štandardizácie a validácie psychodiagnostických nástrojov. Budeme sa rozprávať so psychologičkou Ivanou Barqawi, ktorá pracuje vo Výskumnom ústave detskej psychológie a patopsychológie, ako interná expertka v rámci národného projektu „Usmerňovať pre prax“.

Alkohol a deti – hovorme o jeho škodlivosti – 1. časť

2022-08-15T13:26:28+02:0015 augusta, 2022|Kategórie: aktuality, Nahlas o deťoch|Tags: , |

O tom, že je alkohol škodlivý, počúvame zo všetkých strán. A hoci o škodlivosti alkoholu vedia aj deti, napriek tomu s  ním  často experimentujú. O tom,  ako vážne  môže alkohol poškodiť [...]

Prinášame odborné postupy v téme: Dieťa s viacnásobným postihnutím v edukačnom aj poradenskom procese

2022-08-15T12:19:11+02:0015 augusta, 2022|Kategórie: aktuality|

Problematika vzdelávania žiakov s viacnásobným postihnutím je veľmi obsiahla. V úvode je potrebné porozumieť samotnému termínu viacnásobné postihnutie. Podľa Vašeka (2001, in Vančová, 2005) je viacnásobné postihnutie multifaktoriálne, multikauzálne a multisymptomaticky podmienený fenomén, ktorý je dôsledkom súčinnosti participujúcich postihnutí, či narušení. Ich interakciou a vzájomným prekrývaním vzniká tzv. synergetický efekt, t.j. nová kvalita postihnutia – odlišná od jednoduchého súčtu postihnutí a narušení.

Význam štandardizácie v psychodiagnostike

2022-08-10T10:10:31+02:0010 augusta, 2022|Kategórie: aktuality, Odborne na slovíčko|Tags: , |

V dnešnej časti podcastu Odborne na slovíčko, otvoríme sériu podcastov na tému štandardizácie a validácie meracích nástrojov. Upriamime pozornosť na to, ako môžu aktualizované a spoľahlivé meracie nástroje skvalitniť prácu pedagogických a odborných zamestnancov a tým pomôcť k lepšiemu porozumeniu a získaniu presnejšieho obrazu o dieťati či žiakovi.

Zverejňujeme 3 odborné postupy a 1 skúsenosť Multidisciplinárneho prístupu v pedagogickej a poradenskej praxi zamerané na Ranú starostlivosť

2022-08-09T09:41:23+02:009 augusta, 2022|Kategórie: aktuality|

Dôležitosť včasnej odbornej starostlivosti o deti s rizikovým vývinom v ranom veku je zdôrazňovaná už od konca 20. storočia. Obdobie od 0 do 3 rokov považujeme za významné z hľadiska [...]

Budovanie pozitívneho sebaobrazu ako forma prevencie rizikového správania

2022-08-03T09:42:57+02:003 augusta, 2022|Kategórie: aktuality, Odborne na slovíčko|Tags: , |

Dnešným dielom podcastu Odborne na slovíčko uzavrieme sériu podcastov zameraných na prevenciu rizikového správania detí a mládeže. Tento krát sa budeme rozprávať na tému budovania pozitívneho sebaobrazu ako formy prevencie rizikového správania so psychologičkou Karin Gálovou.

Vyšlo nové číslo nášho časopisu Psychológia a patopsychológia dieťaťa

2022-08-01T13:27:03+02:001 augusta, 2022|Kategórie: aktuality|

V novom čísle časopisu Psychológia a patopsychológia dieťaťa sa dozviete tieto témy: Kvalitatívna analýza adaptácie na pobyt v detskom domove, vzťahu s rodičmi a súvislostí s aktuálnym partnerským vzťahom odchovancov detských domovov [...]

VÚDPaP v médiách – Majú sa deti učiť cez prázdniny?

2022-08-01T09:22:48+02:001 augusta, 2022|Kategórie: aktuality, masmédiá|

Vypočujte si rozhovor našej psychologičky pre TV JOJ: PhDr. Eva Smiková, PhD.: Majú sa deti učiť cez prázdniny? red. Jánošová, TV JOJ, 28.7.2022 (od 13:17 min.) https://videoportal.joj.sk/noviny/epizoda/101544-noviny-tv-joj

Prevencia problematického používania digitálnych technológií, sociálnych sietí a videohier – 2. časť

2022-07-27T11:44:39+02:0027 júla, 2022|Kategórie: aktuality, Odborne na slovíčko|Tags: , |

V našom podcaste Odborne na slovíčko pokračujeme v sérii podcastov, týkajúcich sa prevencie rizikového správania u detí a žiakov. V druhej časti podcastu so psychológom Michalom Božíkom sa vrátime k [...]

Rodič s narcistickou poruchou osobnosti

2022-07-25T11:22:09+02:0025 júla, 2022|Kategórie: aktuality, Nahlas o deťoch|Tags: , |

„Narcisti z dieťaťa robia osobu, ktorá nemá žiadne sebahodnotenie,“ hovorí výskumný pracovník a metodológ Výskumného ústavu detskej psychológie PaedDr. Robert Tomšik, PhD. "Často sa stáva, že narcistické matky podsúvajú deťom pokazené [...]

Dnes prinášame témy zamerané na dieťa s úzkostnými poruchami a zvládanie úzkosti dieťaťa v týchto odborných postupoch:

2022-07-25T10:09:59+02:0025 júla, 2022|Kategórie: aktuality|

Dieťa s úzkostnými poruchami v poradenskom a edukačnom procese Zvládanie úzkosti dieťaťa spojenej s výraznými životnými zmenami – Zvládanie a predchádzanie úzkosti dieťaťa spojenej s prechodom z materskej školy a adaptáciou na základnú školu Úzkosť je považovaná za bežný stav [...]

MÍĽNIKY MEDZINÁRODNÉHO PROJEKTU „BUDOVANIE INKLUZIVNÉHO PROSTREDIA PRE DETI“

2022-07-21T08:21:20+02:0021 júla, 2022|Kategórie: aktuality|

Rozvojový medzinárodný projekt „Budovanie inkluzívneho prostredia pre deti“, v rámci ktorého zabezpečuje VÚDPaP prenos dobrej praxe v inklúzií na Slovensku do Gruzínska, úspešne pokračuje.

Ďakujeme za veľký záujem o vzdelávanie Koordinácia metodického usmerňovania!

2022-07-20T14:15:09+02:0020 júla, 2022|Kategórie: aktuality|

Uzatvárame prihlasovanie pre akreditované inovačné vzdelávanie Koordinácia metodického usmerňovania. Vzhľadom na veľký počet prihlásených a úplné naplnenie kapacít dnes ukončujeme prihlasovanie pre vzdelávanie Koordinácia metodického usmerňovania, ktoré spustíme v priebehu septembra. Vybraných [...]

Categories

Go to Top