Category: Inštitút inovácií

Projekt WELCOME

Inovácia pomáha pedagógom materských škôl vzdelávať deti v rôznorodej triede a umožňuje všetkým deťom dosahovať ich maximálny potenciál.

DIVE-IN hra o inklúzii a diverzite

Hra DIVE-IN otvára diskusiu na tému inklúzie a diverzity, vďaka čomu dochádza k vzájomnému pochopeniu daných pojmov a konceptov.

Sociálno-finančné vzdelávanie AFLATOUN

Inovácia zabezpečuje kvalitné a inkluzívne sociálne a finančné vzdelanie detí od raného detstva až do dospelosti, a to najmä u najzraniteľnejších skupín.

NTC Systém učenia

Inovácia rozvíja biologický potenciál detí, stimuluje rozvoj asociatívneho a divergentného myslenia a pomáha aj pri včasnom odhaľovaní nadaných detí.

AAE – edukácia za asistencie psa v ZŠ

Canisterapeutickú metódu AAE definujeme ako špecifickú aplikáciu aktivít s asistenciou psa do procesov vzdelávania, výchovy a rozvoja zručností žiakov v ZŠ.

Program Krok za krokom

Program uplatňuje pedagogické princípy, orientované na rozvoj osobnosti dieťaťa a vytváranie podmienok na účasť rodičov na vyučovacom procese.

Prihlásenie / Registrácia

Ste prihlásený/á

Nemáte ešte vytvorený účet? Zaregistrujte sa.