ĎAKUJEME ZA PRIPOMIENKY K PROCESNÝM ŠTANDARDOM ODBORNÝCH A ODBORNO-METODICKÝCH ČINNOSTÍ

Ďakujeme všetkým odborným a pedagogickým zamestnancom za ich konštruktívne a odborné pripomienky, vyjadrenia a návrhy, ktoré nám zaslali v rámci pripomienkovania návrhu procesných štandardov odborných a odborno-metodických činností.

Štandardy v systéme výchovného poradenstva a prevencie vznikajú preto, aby všetky deti bez ohľadu na rozmanité potreby a prostredie, z ktorého pochádzajú dostali rovnako kvalitné a jednotné poradenské služby. Zároveň prinášajú pedagogickým a odborným zamestnancom podporu v podobe oporných bodov pri vykonávaní odborných činností. Teší nás preto, že návrh, ktorý vytvorilo viac ako 50 odborníkov, bol vďaka pripomienkam dotvorený vstupmi od ďalších praktikov naprieč Slovenskom.

Celkovo sa do pripomienkovania zapojilo 193 pripomienkujúcich subjektov, medzi nimi riaditelia poradenských zariadení, jednotliví odborní a pedagogickí zamestnanci škôl a školských zariadení, celé kolektívy odborníkov, zástupcovia tretieho sektora ako aj asociácii a rodičovských platforiem.

Konečný počet vyplnených pripomienkových formulárov bol 572, ktoré obsahovali dokopy 2479 pripomienok. Každú pripomienku sme vyhodnocovali osobitne a robili sme tak v spolupráci s internými a externými expertmi, k vybraným štandardom sme v rámci vyhodnocovania pripomienok zrealizovali expertné skupiny.

Aký je výsledok?

Na základe Vašich podnetov z pripomienok sa v procesných štandardoch zredukovali a zjednodušili niektoré procesné úkony a následné administratívne výstupy. Boli dopracované krátke metodické odporúčania, kde sa špecifikoval napríklad stručný rozsah záznamov z jednotlivých odborných činností. Pripomienky odbornej verejnosti tiež priniesli dôležité podnety na diskusiu v rámci nadrezortnej spolupráce, legislatívy, vykazovania a financovania ako aj odporúčania pre obsahové štandardy.

K procesu a výsledkom spracovania pripomienok pripravujeme webinár, ktorý sa bude konať 4.11. Prihlasovanie na webinár zverejníme na našom webe a Facebook stránke.

Zdieľať:

Prihlásenie / Registrácia

Ste prihlásený/á

Nemáte ešte vytvorený účet? Zaregistrujte sa.