Vzhľadom k výskumom a vedeckým faktom, ktoré o dyslexii máme a k doteraz chýbajúcim „evidence based“ dôkazom tejto metódy, logopédi navrhujú, pri jej odporúčaní na používanie u detí s NKS a dyslexiou, veľkú opatrnosť.

Viac sa dočítate v stanovisku: http://komoraskolskychlogopedov.sk/wp-content/uploads/2021/04/Stanovisko-logop%C3%A9dov-k-metodike-SFUMATO-2021.pd