VÚDPaP  Vám prostredníctvom NP Štandardy ponúka skvelú príležitosť získať teoretické znalosti a praktické zručnosti v používaní terapeutických metód v práci s dieťaťom/žiakom v systéme VPaP.  Ponúkame 3 programy vzdelávania  v terapeutických metódach, zamerané na tematické okruhy a potreby odborných zamestnancov, pracujúcich v systéme výchovy a vzdelávania. Programy sú založené na princípe Dynamického prístupu Skála-Urban-Rubeš (SUR) a Kognitívne-behaviorálnej terapie. Výber z praktických techník práce s deťmi obsahuje zložku terapie, zameranej na riešenie.

[embeddoc url=”https://vudpap.sk/wp-content/uploads/2019/12/Vzdelávanie-v-TM.docx” viewer=”microsoft”]

Ak sa Vám dokument nezobrazuje správne, môžete si ho stiahnuť TU.