Do konca apríla mali rodičia možnosť zapísať svoje deti do základnej školy. Tento rok sa tak deje bez osobnej prítomnosti detí, alebo elektronickou formou, vzhľadom na dodržiavanie prísnych epidemiologických opatrení v dôsledku šírenia koronavírusu. Zajtra majú rodičia posledný deň na zápis, a tak sa naša poslucháčka pýta, či tak má urobiť, lebo  jej dieťa neabsolvovalo test školskej zrelosti. Psychológovia tak nestihli urobiť vzhľadom na súčasnú situáciu a prísne epidemiologické opatrenia. Téme sa venuje Beáta Repíková.