Pripravili sme informačný webinár k programom ERASMUS+ a Európskeho Zboru Solidarity pre školské zariadenia. Dozviete sa, čo sa pripravuje a na čo je možné žiadať finančné zdroje. Bližšie vám predstavíme 7 projektových návrhov, ktoré by mohli byť pre vás zaujímavé. Potreba webinára bola identifikovaná priamo v teréne v poradenských zariadeniach počas našich mapovaní. Vďaka možnosti zapojenia sa do navrhovaných projektových výziev si odborníci môžu naplniť potreby hlavne v oblasti vzdelávania, naučiť sa novým, moderným prístupom k poskytovaniu odbornej pomoci ku klientele. Tá je čoraz rozmanitejšia a vyžaduje si rýchle reagovanie a prispôsobenie sa novým potrebám a trendom. Tešíme sa na vás.

Ako sa CPPPaP a CŠPP vedia zapojiť do projektov Erasmus+

Dátum a čas:
1. termín – 24.11.2021 (od 14:00 – 15:00 hod.)
2. termín – 25.11.2021 (od 14:00 – 15:00 hod.)

Lektor: Mgr. Martin Gbúr
Webinár je určený pre pedagogických a odborných zamestnancov.

Prihlásiť sa môžete TU:
1. termín (24.11.2021) – https://cutt.ly/6TEntEx
2. termín (25.11.2021) – https://cutt.ly/uTEnLfH