Akreditované vzdelávanie prebiehalo od septembra 2020 do Novembra 2022  

Vzdelávanie bolo realizované VÚDPaP-om v rámci národného projektu “Štandardy”. 
Cieľom vzdelávania  Supervízie v pomáhajúcich profesiách bol rozvoj  profesionálnych supervíznych kompetencií  u odborných zamestnancov v systéme Poradenstva a prevencie (PaP).  Účastníci sa vo vzdelávaní naučili podporovať a sprevádzať iných v rôznych procesoch reflexie a rozhodovania v náročných profesionálnych situáciách a konfliktoch. Rozvinuli si kompetencie pre vytváranie bezpečného prostredia pre profesionalitu a nezávislosť odbornosti u svojich kolegýň a kolegov v rámci systému poradenstva a prevencie (PaP). 

Obsah jednotlivých modulov vzdelávania:   

  1. modul vzdelávania: Supervízor v kontexte    
  2. modul vzdelávania: Supervízia v kontexte rôznych prístupov a rola supervízora.    
  3. modul vzdelávania: Modely Supervízie.  
  4. modul vzdelávania: Vývinové modely v supervízií.   
  5. modul vzdelávania: Etické princípy a osvedčené postupy v supervízií.   
  6. modul vzdelávania: Skupinová dynamika v supervíznom procese.   
  7. modul vzdelávania: Kreatívne modely v skupinovej supervízií.   
  8. modul vzdelávania: Tímová supervízia   
  9. modul vzdelávania: Tímová supervízia a vytváranie supervízneho rámca multidisciplinárneho tímu.   
  10. modul vzdelávania: Prezentácia supervíznych rámcov účastníkov    

Vzdelávanie bolo určené OZ a PZ, ktorí absolvovali 2 stupeň VŠ štúdia v oblasti psychologických, pedagogických alebo sociálnych vied, boli najmenej samostatnými odbornými zamestnancami a po dosiahnutí vzdelania mali najmenej 10 rokov praxe v pomáhajúcej profesii a v oblasti priamej práce s klientmi, žiakmi/študentmi (podmienkou  bol osvojený poradenský proces s klientom/klientmi) a boli supervidovaní.

Vzdelávací program mal 250 hodín a bol rozvrhnutý do desiatich stretnutí,  jedno stretnutie (modul) trvalo tri dni.

Počet úspešných absolventov: 37

Lektori: Mgr. Zuzana Zimová, PhDr. Ivan Valkovič, Mgr. EMCC Vladimír Hambálek,

Dokument:
Záverečné hodnotenie kvality vzdelávania Supervízia v pomáhajúcich profesiách (PDF, 1.08 MB)

Prihlásenie / Registrácia

Ste prihlásený/á

Nemáte ešte vytvorený účet? Zaregistrujte sa.