Digitálna rovnováha - Sprevádzanie detí svetom technológií

05mar14:00Digitálna rovnováha - Sprevádzanie detí svetom technológií

Detail podujatia

Autor sa vo workshope bude venovať téme digitálnej rovnováhy (digital well-being), zároveň sa pozrie na najvýraznejšie riziká používania digitálnych technológií (DT), ktoré túto duševnú rovnováhu môžu ohrozovať. Koncept je postavený na porozumení štyrom kľúčovým premenným, ktoré určujú, či bude používanie DT problematické, alebo nie. Týmito premennými sú: čas strávený pred obrazovkou; obsah, ktorý deti prostredníctvom obrazoviek „konzumujú„; kontext, v ktorom sa táto interakcia odohráva; a individualita daného dieťaťa. V druhej časti sa preto zameriame na aktuálne poznatky z oblasti mediácie a regulácie používania DT deťmi, na mediálne stratégie rodičov a na to, ako čo najefektívnejšie nastavovať pravidlá používania DT. Doplnené budú postrehmi z praxe v oblasti primárnej prevencie.
.
Lektor: Mgr. Michal Božík

Viac

Čas

5. marec 2024 14:00(GMT+02:00)

Prihlásenie / Registrácia

Ste prihlásený/á

Nemáte ešte vytvorený účet? Zaregistrujte sa.