ukončil jednoodborové štúdium psychológie na FF TU v Trnave v roku 2012. Od roku 2013 pracuje vo Výskumnom ústave detskej psychológie a patopsychológie na pozícii psychológa – výskumného pracovníka. Podieľal sa najmä na výskume nadaných detí, čitateľskej gramotnosti, Eye-trackingu, a riešení viacerých čiastkových úloh. Zaujíma sa o oblasť neuropsychológie a psychosomatiky, absolvoval kurz Biofeedback a neurofeedback terapie. V roku 2017 nastúpil na doktorandské štúdium na Fyziologický ústav LF UK v odbore Normálna a patologická fyziológia, kde sa venuje diagnostike a výskumu autizmu.

Prihlásenie / Registrácia

Ste prihlásený/á

Nemáte ešte vytvorený účet? Zaregistrujte sa.