Návod pre prácu s klientmi v núdzovom režime

Vzhľadom na aktuálnu situáciu sme pre kolegov z poradenských zariadení vytvorili „Návod pre prácu s klientmi v núdzovom režime“:

Dokumenty na stiahnutie:

Informácie pre OZ (PDF, 330 kB)

Kazuistiky z praxe (PDF, 2000 kB)

Doplňujúce usmernenia pre CPPaP a CSPP v období koronavírusu (PDF, 330 kB)

Príručka je súborom kazuistík z praxe špeciálnych pedagógov, psychológov a terapeutov. Poskytuje ukážky postupov pri riešení rôznych záťažových situácií, ktoré boli riešené v poradenských zariadeniach. Môže slúžiť ako inšpirácia pre odborných zamestnancov ako postupovať v obdobných situáciách.

 Materiály na podporu inkluzívneho vzdelávania na školách:

  1. Od integrácie k inklúzii

Informačná brožúra kolektívu  VÚDPaP pre pedagógov základných škôl. Cieľom príručky je poskytnúť základnú orientáciu v otázkach perspektívy inklúzie a reality integrácie, príklady a skúseností zo zahraničia aj zo škôl z viacerých regiónov Slovenska. Vznikla na základe rozhovorov s pedagógmi, špeciálnymi pedagógmi, riaditeľmi škôl, poradenskými pracovníkmi, ale aj na základe vlastných poradenských a pedagogických skúseností a odbornej literatúry.

Dostupná: https://www.minedu.sk/data/att/14615.pdf

  1. Na ceste k inkluzívnej škole.

Brožúra vydaná v rámci programu Nadácie pre deti Slovenska „Kto chýba?“. Autormi sú liečebná pedagogička Zuzana Krnáčová a učiteľ a špeciálny pedagóg Viktor Križo spolupracujúci s VÚDPaP . V publikácii sa dozviete okrem iného aj aké úlohy má vedenie školy, ako môže vyzerať spolupráca vedenia a zamestnancov, návody na tvorbu spoločnej vízie školy či ako podporovať vzájomné vzťahy medzi školami a okolím. Nechýbajú rady na vytváranie priestoru pre pravidelné vzdelávanie zamestnancov škôl, mentoring pre učiteľov, ale aj návody na vytváranie odborného tímu.

Dostupná:

https://www.ktochyba.sk/static-media/content/files/Sprievodca_inkluzivne_vzdelavanie.pdf

  1. Index inklúzie: Príručka na rozvoj škôl s dôrazom na inkluzívne hodnoty.

Publikácia vydaná v rámci programu Nadácie pre deti Slovenska „Kto chýba?“. Pomáha pochopiť význam inklúzie nielen pre školstvo, ale pre celú spoločnosť. Je vhodná pre každého učiteľa, špeciálneho pedagóga, asistenta a psychológa, riaditeľa, ale aj zriaďovateľa a rodičov, nielen detí so zdravotným znevýhodnením. Je praktickou knihou, ktorá pozýva do diskusie o tom, čo môžeme ako jednotlivci či komunita zlepšiť. Poskytuje dostupné návody, ako inklúziu zapojiť do učebných osnov, ale aj nápady na prekonávanie bariér, ktorým sa na ceste inklúzie jednoznačne nevyhnú.

Dostupná: https://www.ktochyba.sk/webroot/video/index-inkluzie.pdf

Zdieľať:

Prihlásenie / Registrácia

Ste prihlásený/á

Nemáte ešte vytvorený účet? Zaregistrujte sa.