Až do štvrtka vás čakáme na Medzinárodnom veľtrhu štúdia a kariéry AKADÉMIA & VAPAC®. Zastavte sa v našom stánku v Aegon Aréna v Bratislave. V spolupráci s Centrami pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie ponúkame poradenstvo stredoškolákom s možnosťou testovania ich záujmov, silných a slabých stránok.