Na tejto stránke nájdete množstvo odborných materiálov, návodov, inšpirácií z praxe ale aj vzdelávaní k témam multidisciplinárnej spolupráce a školských podporných tímov, ako aj manuály pre odborných a pedagogických zamestnancov v ŠPT.

Multidisciplinárny prístup odborníkom a klientom umožňuje, aby spoločne dospeli k užitočným postupom a riešeniam s adekvátnym počtom intervencií. Jeho základom je prepojenie a koordinácia odborníkov z jednej, alebo viacerých inštitúcií a aktívne zapojenie klienta. Zážitok úspechu z multidiscilplinárnej spolupráce upevňuje tím a zároveň mu umožňuje riešiť náročnejšie úlohy.

Multidisciplinárny prístup nám pomáha:

  • používať a prepájať informácie z rôznych disciplín tak, aby sme získali komplexný pohľad
  • stanoviť si spoločný cieľ a spoločne pracovať na jeho napĺňaní
  • pochopiť, že môžeme komunikovať o jednej veci, ale používame pritom odlišný jazyk
  • efektívne využiť čas na odborné intervencie a postupy.

Školský podporný tím je zložený z odborných a pedagogických zamestnancov školy, ktorí sa aktívne podieľajú na tvorbe inkluzívnej kultúry školy a pracujú nielen s deťmi/žiakmi, ale aj s učiteľmi, rodičmi a ich komunitou a ďalšími odborníkmi v rezorte školstva a mimo neho. Multidisciplinárnou spoluprácou môžu efektívne podporiť deti/žiakov školy a maximalizovať ich šance na úspech.

Dokumenty

Webinár

Ďalšie materiály v téme multidisciplinárných a školských podporných tímov nájdete v databáze dokumentov.

Prihlásenie / Registrácia

Ste prihlásený/á

Nemáte ešte vytvorený účet? Zaregistrujte sa.