Tím NP Štandardy pre vzdelávanie v kariérovej výchove a kariérovom poradenstve sa aktívne angažuje v osvete a inováciách v tejto oblasti. Prinášame vám záznamy z jednotlivých iniciatív tímu, príspevky na konferenciách, články a iné zaujímavosti zo sveta kariérového poradenstva.