Home»Na čom pracujeme»Odborné podujatia
Odborné podujatia2021-02-19T09:46:27+01:00

ODBORNÉ PODUJATIA

Konferencie a semináre
Dieťa v ohrození
Spolupráca s UNESCO
PREDNÁŠKY Z KONFERENCIE 3xKaM

Vyhlasujeme v poradí už 4. ročník ocenenia Osobnosti poradenstva pre deti a ich rodiny

30 novembra, 2022|

Pokračujeme v Oceňovaní výnimočných osobností poradenstva za rok 2022 aj v nasledujúcom roku 2023. Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie, v rámci konferencie Dieťa v ohrození: aby pomoc prišla [...]

Ďakujeme za skvelú účasť tretieho ročníka medzinárodnej konferencie 3x KaM!

21 októbra, 2022|

Dnes sme pokračovali druhým dňom konferencie 3x KaM. Úvodom nám zástupkyňa riaditeľky pre vedu, výskum a metodické činnosti, Alena Kopányiová odprezentovala ako to vlastne na VÚDPaP-e vyzerá. Následne k téme [...]

Posledná možnosť prihlásiť sa na tohtoročnú konferenciu 3x KaM!

18 októbra, 2022|

Na konferencii poskytneme opäť aj tento rok priestor študentstvu doktorandského štúdia. Celkom 7 príspevkov z českých a slovenských univerzít prinesie najnovšie poznania a vedecko-populárny obsah v témach: Systémové zmeny Digitálny svet Školstvo.

Prihlasovanie príspevkov sme predĺžili. Formulár akceptuje prihlášky do 26. septembra 2022

21 septembra, 2022|Tags: , |

V prípade, že študujete na doktorandskom stupni štúdia humanitných smerov a máte záujem prezentovať svoj dizertačný výskum alebo jeho časť na konferencii, prihláste sa na našu konferenciu 3xKaM aktívnou [...]

Dlhoočakávaný program tohtoročnej konferencie 3x KaM je tu!

18 septembra, 2022|Tags: , |

V rámci nosnej témy konferencie, ktorá by sa dala vystihnúť slovom „PREMENA“ si teda spoločne kladieme otázku: „Sme schopní zmeny?“ na ktorú spoločne s našimi lektorkami a lektormi, ako [...]

Vizuálna spomienka na slávnostné podujatie s oceňovaním Osobnosti poradenstva 2021

22 februára, 2022|

Prinášame vám prierez oceňovania Osobnosti poradenstva vo fotografii, kedy oku nášho fotografa Adama Kováča neunikli kľúčové momenty, ale ani drobné detaily, ktoré podujatie dotvárali. [...]

Gratulujeme všetkým oceneným a nominovaným na slávnostnom podujatí Osobnosti poradenstva 2021!

18 februára, 2022|

Už po tretí raz Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie oceňoval Osobnosti poradenstva, ktoré nominovali ľudia z celého Slovenska. Srdečne gratulujeme všetkým oceneným a nominovaným v kategóriách: Mladý talent poradenstva [...]

V Bratislave ocenia osobnosti poradenstva, ktoré pomáhali deťom počas pandémie

17 februára, 2022|

Už po tretí raz bude Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie oceňovať Osobnosti poradenstva. Pôvodne malo byť oceňovanie súčasťou konferencie Dieťa v ohrození, ktorá sa však pre pandémiu presúva na obdobie, ktoré [...]

Už zajtra na slávnostnom podujatí vyhlásime mená víťazov oceňovania Osobnosti poradenstva 2021!

16 februára, 2022|

. Ako aj po minulé roky, aj tento ste mali možnosť nominovať výnimočné osobnosti pracujúce v systéme výchovného poradenstva a prevencie, a to v dvoch kategóriách: Osobnosť poradenstva a Mladý [...]

Poznáme finalistov kategórie Výnimočný prínos poradenského zariadenia v období pandémie – CPPPaP a CŠPP

10 februára, 2022|

MŠVVaŠ SR a VÚDPaP odovzdajú tento rok, vzhľadom na náročné pandemické obdobie, špeciálnu cenu pre poradenské zariadenie za výnimočný prínos a významné aktivity počas obdobia pandémie COVID-19. Je nám cťou predstaviť finalistov v [...]

Poznáme finalistky v kategóriách Osobnosť poradenstva a Mladý talent poradenstva! Máte svoju favoritku?

4 februára, 2022|

Po vyhodnotení odbornou porotou je nám cťou predstaviť finalistky kategórii Osobnosť poradenstva a Mladý talent poradenstva. Všetkým finalistkám už teraz blahoželáme a tešíme sa slávnostný galavečer už 17.2.2022 v Hoteli [...]

Nominovať poradenské zariadenie, ktoré získa špeciálne ocenenie môžete už len dnes do 18:00!

20 januára, 2022|

Hodnotitelia pri čítaní nominácií prihliadajú na: spôsoby komunikácie počas pandémie: dištančné formy odbornej starostlivosti a podporné aktivity, ktoré reagovali na pandemickú situáciu (online aktivity, terénna práca…) využívanie invenčných, či nadčasových [...]

S poľutovaním oznamujeme, že konferencia Dieťa v ohrození sa presúva na obdobie priaznivejšej pandemickej situácie

19 januára, 2022|

Oceňovanie Osobnosť poradenstva sa bude konať v pôvodnom termíne 17.2.2022 v režime OP, (nakoľko ide o kratšiu a vzhľadom na pandémiu jednoduchšie realizovateľnú udalosť). Tešíme sa na všetky ocenenia!

Predstavujeme Vám finalistky kategórie Osobnosť poradenstva!

17 januára, 2022|

PaedDr. Martina Rzymanová surdopédka, vedúca CŠPP (CŠPP pri spojenej škole na Partizánskej ulici v Poprade) V praxi sa venuje: komplexná starostlivosť o klientov  so sluchovým postihnutím  s rôznym druhom a stupňom [...]

Na nomináciu špeciálneho ocenenia pre poradenské zariadenia ostáva už len 6 dní!

14 januára, 2022|

Nominujte poradenské zariadenia na špeciálnu cenu MŠVVaŠ SR a VÚDPaP za výnimočný prínos a významné aktivity počas obdobia pandémie COVID-19. Hodnotitelia pri čítaní nominácií prihliadajú na: spôsoby komunikácie počas pandémie:  [...]

Psychické zdravie mladých ľudí á a bariéry vyhľadať odborníka počas pandémie

13 januára, 2022|

Psychické poruchy sú súčasťou života mladých ľudí. Najnovšie štúdie poukazujú, že veľká časť týchto porúch sa prvýkrát objaví v neskorej adolescencii a rannej dospelosti. Štúdie z obdobia pandémie COVID-19 zistili výrazné zmeny v duševnom zdraví v tejto skupine. Zvýšený výskyt [...]

KTORÁ PORADŇA ZÍSKA ŠPECIÁLNE OCENIE? EŠTE STÁLE TO MÔŽE BYŤ TÁ VAŠA!

3 januára, 2022|

Na základe množstva podnetov od Vás, pedagogických a odborných zamestnancov, ako aj rodičov opätovne otvárame zber nominácií pre poradenské zariadenia za výnimočný prínos počas pandémie! Hodnotitelia pri čítaní nominácií prihliadajú na  [...]

Prežívanie a správanie detí a mládeže na Slovensku počas pandémie

16 decembra, 2021|

Pandémia zasiahla celú spoločnosť, nevynímajúc deti a mládež. Predkladaný výskum reflektuje problematiku prežívania a správania slovenských detí a dospievajúcich počas pandémie. Reprezentatívny výskum sa uskutočnil v júni 2021 pod gesciou [...]

Predstavujeme Vám finalistky kategórie Mladý talent poradenstva!

9 decembra, 2021|

Mgr. Barbora Molčanová školská psychologička (CPPPaP Sabinov) Vyštudovala na Katolíckej univerzite v Ružomberku, na Filozofickej fakulte jednoodborovú psychológiu. Od septembra 2018 pôsobí ako poradenský psychológ v Centre pedagogicko-psychologického poradenstva a [...]

Poznáme nový termín konferencie Dieťa v ohrození a galavečer Osobnosť poradenstva!

2 decembra, 2021|

Vzhľadom na zhoršujúcu sa situáciu s pandémiou COVID-19 a aktuálny núdzový stav na Slovensku sme sa rozhodli pre nový termín našej  medzinárodnej odbornej konferencie Dieťa v ohrození. Jej 29. ročník [...]

ZMENA TERMÍNU KONFERENCIE DIEŤA V OHROZENÍ A GALAVEČERA OSOBNOSŤ PORADENSTVA

22 novembra, 2021|

Vzhľadom na aktuálnu pandemickú situáciu presúvame termín konferencie Dieťa v ohrození a galavečera Osobnosť poradenstva, ktoré boli naplánované na 10.12.2021. O novom termíne Vás budeme čo najskôr informovať, predpokladaný nový [...]

Vybrané ukazovatele zdravého vývinu dospievajúcich a ich ohrozenie pandémiou. Čo vieme a budeme vedieť zo štúdie HBSC

19 novembra, 2021|

Štúdia HBSC, už takmer 40 rokov, každé 4 roky, oslovuje približne pol milióna školákov vo veku 11 až 15 rokov  na severnej pologuli a prináša informácie o zdraví a so [...]

Dnes otvárame druhý ročník online študentskej konferencie 3×KAM!

11 novembra, 2021|

Po minuloročnom úspešnom prvom ročníku našej online študentskej konferencie 3×KAM dnes otvárame jej ďalší ročník v úzkej spolupráci s Katedrou psychológie Pedagogickej fakulty Univerzity Karlovej v Prahe. Prihlásilo sa 536 [...]

Duševné zdravie detí a študentov počas pandémie koronavírusu COVID-19

8 novembra, 2021|

Pandémia koronavírusu COVID-19 a protipandemické opatrenia zmenili každodenný život takmer všetkých ľudí na Slovensku. Deti a mládež patria medzi jednu z rizikových skupín obyvateľstva vzhľadom na uzatvorenie škôl a zmeny v trávení voľného času. V príspevku Duševné [...]

PRIHLÁSTE SA na konferenciu DIEŤA V OHROZENÍ 2021 (formou odborného kolokvia) na tému “Ohrozenie duševného zdravia dieťaťa v súčasnosti?”

2 novembra, 2021|

Termín konferencie je 10.12.2021, zažiť ju môžete osobne v Bratislave. Konferencia bude realizovaná formou odborného kolokvia s obmedzenou kapacitou. Po konferencii bude nasledovať galavečer s oceňovaním Osobnosti poradenstva.  Dieťa v [...]

Osobnosť poradenstva 2019 za dlhodobý prínos pre poradenskú činnosť

14 októbra, 2021|

"Toto výnimočné ocenenie som získal tesne po tom, ako sa mi skončilo funkčné obdobie riaditeľovania v CPPaP Bratislava 1. Aj vďaka nemu viem, že sa oplatí robiť niečo pre systém [...]

Multidisciplinárny prístup na škole – ako na to?

15 februára, 2021|Tags: |

Záznam webináru z konferencie 3×KAM. Vďaka europrojektom prichádza momentálne do našich škôl 2000 nových odborných zamestnancov - školských psychológov a špeciálnych pedagógov. Častokrát sú to absolventi škôl začínajúci svoju [...]

Multidisciplinárny prístup v predprimárnom vzdelávaní

15 februára, 2021|Tags: , |

Záznam webináru z konferencie 3×KAM. Cieľom príspevku je priblížiť študentom multidisciplinárny prístup v prostredí MŠ. Autorky vychádzajú z formulárov dobrej praxe, s ktorými ako interné expertky pracujú vo VÚDPaP-e, [...]

Hľadanie a podpora rozvoja potenciálu dieťaťa – stratégie

15 februára, 2021|Tags: |

Záznam webináru z konferencie 3×KAM. Ako dať viac autonómie v školskej triede, aby sa deti/žiaci naučili riadiť seba vo svojom živote, a pritom rešpektovať rozmanité potreby všetkých detí? Cieľom [...]

Kreatívne postupy pri rozvoji zručností pre riadenie kariéry

15 februára, 2021|Tags: |

Záznam webináru z konferencie 3x KAM. Svet práce, do ktorého dospievajú dnešné deti a mladí ľudia, ponúka oveľa menej istoty ako kedykoľvek predtým a kladie tým zvýšené nároky na [...]

Neviditeľné znevýhodnenia – žiaci s metabolickými poruchami

15 februára, 2021|Tags: , |

Záznam webináru z konferencie 3×KAM. Určite sa aj vy stretávate vo svojom okolí s množstvom rôznych typov a druhov znevýhodnení - od tých sociálnych až po zdravotné. Nie vždy [...]

Dieťa v ohrození tento rok nebude, tešíme sa na stretnutie s vami na jeseň 2021

2 decembra, 2020|Tags: |

S poľutovaním vám chceme oznámiť, že obľúbená medzinárodná odborná konferencia Dieťa v ohrození, ktorú každoročne organizuje Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie, tento rok nebude. Vzhľadom na stále sa zhoršujúcu situáciu s [...]

Novembrový termín našej konferencie Dieťa v ohrození sme zrušili, jej ďalší ročník bude vo februári

1 októbra, 2020|

Vzhľadom na zhoršujúcu sa situáciu s pandémiou COVID-19  a aktuálny núdzový stav na Slovensku sme sa rozhodli pre nový termín našej  medzinárodnej odbornej konferencie Dieťa v ohrození.  Jej 29. ročník sa [...]

Video (Yona Weiss): Myšlienky, ktoré odzneli na minuloročnej konferencii Dieťa v ohrození (2018)

25 septembra, 2019|

Poďte si s nami zaspomínať na najzaujímavejšie myšlienky, ktoré odzneli na minuloročnej konferencii Dieťa v ohrození. Na tej tohtoročnej sa stretnete s ďalšími vzácnymi rečníkmi z celého sveta. Tešíme [...]

OECD a MŠVVaŠ pripravujú Národnú stratégiu zručností pre SR

4 februára, 2019|

Národná stratégia zručností pre SR bude dokument, na ktorom pracujú odborníci z OECD spolu s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR, Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny, Ministerstvom financií a ďalšími inštitúciami, vytvorený tak, aby reflektoval potreby [...]

Medzinárodná konferencia “Dieťa v ohrození 2016”

15 decembra, 2016|Tags: |

Mýty a limity ochrany práv detí rozvádzajúcich sa a rozvedených rodičov Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie a Úrad komisára pre deti v spolupráci s Kanceláriou zástupkyne SR pred ESĽP, Slovenskou advokátskou [...]

„Supervízia a koučing v meniacej sa Európe“

17 septembra, 2016|Tags: , , , , , , |

16.-17.9.2016 - Pod záštitou MŠVVaŠ SR, prof. Ing. Petra Plavčana, CSc. a záštitou slovenského predsedníctva sa v Rade EÚ konal v Bratislave medzinárodný Európsky kongres koučov a supervízorov: "Supervízia [...]

“Retrospektívy a perspektívy výchovného poradenstva v príprave žiakov základných škôl pre potreby trhu práce”

26 júna, 2015|Tags: , , , , , , , |

26.6.2015 - VÚDPaP zorganizoval v rámci národného projektu Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálnopatologických javov v školskom prostredí II. medzinárodnú odbornú konferenciu s názvom "Retrospektívy a perspektívy výchovného [...]

“Modernizácia poradenského procesu – základný pilier komplexného poradenského systému SR”

4 júna, 2015|Tags: , , , , , , , , |

4.-6.11.2015 - VÚDPaP zorganizoval v rámci národného projektu Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálnopatologických javov v školskom prostredí IKT seminár a III. medzinárodnú odbornú konferenciu s workshopmi názvom [...]

Dokumenty UNESCO

1 januára, 2015|

 Annual Report of Slovak Commission for UNESCO rev (in English) Agenda 2030 - koncepcia implementácie - Zodpovedné Slovensko Pracovná cesta do Afriky (Kopcanova v Kenyi) Prehľad spolupráce VÚDPaP s UNESCO za [...]

Medzinárodná konferencia „Dieťa v ohrození 2011“

29 júna, 2011|Tags: , , , , , |

28.- 29.6. 2011 - sa v konferenčnom centre SUZA v Bratislave uskutočnila medzinárodná konferencia, ktorú organizoval Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie (VÚDPaP) a Sekcia pre výchovu a vzdelávanie [...]

Categories

Go to Top