Národný projekt „Usmerňovať pre prax“ realizovaný VÚDPaP-om zverejňuje výzvy na spoluprácu pre viac ako 20 externých expertov do 4 oblastí špecializácie: rozvoja mäkkých zručností zamestnancov v systéme VPaP; školskej legislatívy a právnych predpisov v systéme VPaP; usmerňovania zamestnancov v systéme VPaP v poradenských zariadeniach a školských podporných tímoch a pre oblasť dištančných a online foriem práce a komunikácie.

Zistite viac o pozíciách: https://vudpap.sk/x/volne-pozicie/