NÁVRH PROCESNÝCH ŠTANDARDOV JE ZVEREJNENÝ NA PRIPOMIENKOVANIE ODBORNOU VEREJNOSŤOU

Vo výchovnom poradenstve a prevencii v školstve nám chýba dôležitý oporný bod pre podporu kvality – jednotné štandardy odborných a odborno-metodických činností. Procesné štandardy majú viesť k záruke, že deti s rozmanitými potrebami a ich rodiny, dostanú na celom Slovensku rovnako kvalitnú starostlivosť.

Štandardy sú tvorené v záujme detí a ich rodín, ale nositeľom tejto zmeny sú všetci odborní a pedagogickí zamestnanci v školách a školských zariadeniach. Preto je pre nás dôležité prizvať Vás k tvorbe štandardov a vytvoriť priestor pre Vaše pripomienky.

Viac o tvorbe a samotný návrh procesných štandardov nájdete na stránke:

https://vudpap.sk/pripomienkovanie/

 

Zdieľať:

Prihlásenie / Registrácia

Ste prihlásený/á

Nemáte ešte vytvorený účet? Zaregistrujte sa.