Newsletter 11/2021

Novembrové číslo vám ponúkne možnosť registrácie na konferenciu Dieťa v ohrození, jej témy i poslednú možnosť nominovať Osobnosť poradenstva. Novinkou je jedinečná príležitosť nominovať poradenské zariadenia na špeciálnu cenu MŠVVaŠ SR a VÚDPaP za výnimočný prínos a významné aktivity počas obdobia pandémie COVID-19. Náš výskumný tím spúšťa zber dát k výskumu zameranému na zisťovanie miery extrémistického správania mládeže na Slovensku, do ktorého sa môžete zapojiť, prezradí vám, aké sú dopady týrania, zneužívania a zanedbávania dieťaťa na jeho schopnosť sebasúcitu a tiež pripomenie dôležitosť včasnej intervencie, ako významného ochranného faktoru psychického vývinu dieťaťa s poruchou sluchu. Nechýbajú informácie k transformácii poradenského systému, novinky z národných projektov „Štandardy“„Usmerňovať pre prax“, podcasty pre laickú i odbornú verejnosť, knižné novinky a informácie o pripravovaných webinároch, na ktoré sa môžete tešiť v dohľadnej dobe.

 

Príjemné čítanie.

NEWSLETTER si môžete stiahnuť na TOMTO ODKAZE.

Zdieľať:

Ďalšie newsletter:

Prihlásenie / Registrácia

Ste prihlásený/á

Nemáte ešte vytvorený účet? Zaregistrujte sa.