Newsletter 3/2023

Vyšlo marcové číslo nášho newslettera. Čo sa v ňom dočítate?

  • Budete si môcť prezrieť program našej konferencie Dieťa v ohrození, ktorá sa bude konať 16. – 17. marca 2023 v Bratislave, pozveme Vás na posterovú sekciu konferencie, v rámci ktorej budú naši kolegovia z úseku výskumu prezentovať príspevok, v ktorom predstavia „program na rozvíjanie sociálnych zručností detí s poruchou sluchu predškolského veku v inkluzívnom prostredí materskej školy“. Detailnejšie informácie o spomínanom stimulačnom programe nájdete v našom newsletteri.
  • Pripravujeme webinár „Techniky zamerané na prevenciu konfliktov vyplývajúcich z obáv z odlišností – aktivita Izby“ pre pedagogických a odborných zamestnancov, ktorí chcú preventívne pôsobiť voči konfliktom vyplývajúcim z obáv z odlišností, kde cez sebaskúsenostný zážitok a následnú diskusiu získajú námety na aktivity, ktoré je možné použiť so žiakmi v škole /v triede/ v skupine zameraných na rozvoj postojov a rešpektu k odlišnostiam, pozitívnemu vnímaniu rôznorodosti ako predpokladu akceptovať jedinečnosť každého z nás.
  • Prinášame tri nové odborné postupy v témach „Týrané dieťa v edukačnom aj poradenskom procese“ a „Sexuálne zneužívané dieťa v edukačnom aj poradenskom procese“.
  • Kolegovia z národného programu Usmerňovať pre prax zverejnili výsledky výskumu „Prežívanie rodičov a ich detí počas pandémie COVID-19: porovnanie naprieč obdobiami pandémie“. Výsledky výskumu okrem iného poukazujú i na to, že u mnohých rodičov sa počas pandémie vyskytli depresívne a úzkostné symptómy, zvýšená hladina stresu a mnoho rodičov sa cítilo osamelo, najmä z dôvodu absencie sociálnych kontaktov.
  • Pripravili sme pre Vás informačné bulletiny – „Krízová intervencia“, „ŠikanovaNIE“ a „Kyberšikanovanie“ vo formátoch, ktoré si viete v prípade potreby vytlačiť a ktoré sme pripravili s cieľom dostupnej a efektívnej metodickej podpory na každej škole.
  • Naši kolegovia z úseku výskumu zverejnili informačnú správu o spätnej väzbe PZ a OZ, ktorí sa oboznámili so „Skríningom rozvoja detí v predprimárnom vzdelávaní“.
  • Pozrite si zostrihy z našich webinárov, vypočujte si naše podcasty pre odbornú i laickú verejnosť a v závere objavte knižné novinky.

 

Príjemné čítanie.

NEWSLETTER si môžete stiahnuť na TOMTO ODKAZE.

Zdieľať:

Ďalšie newsletter:

Prihlásenie / Registrácia

Ste prihlásený/á

Nemáte ešte vytvorený účet? Zaregistrujte sa.