Newsletter 7/2022

Vyšlo nové číslo nášho newslettera. Čo sa v ňom dočítate?

  • Vizualizácie a ďalšie dokumenty k transformácii poradenského systému.
  • Odborné postupy na témy: dieťa z dysfunkčného rodinného prostredia, dieťa s mentálnym postihnutím, kariérové poradenstvo a dieťa a záškoláctvo.
  • Informáciu o otvorení posledných štyroch skupín vzdelávania „Inovatívne prvky v kariérovej výchove a poradenstve v školách“, ktoré je určené pre PZ a OZ z materských, základných a stredných škôl, aj zo škôl pre žiakov so špecifickými potrebami.
  • Informácie o tom, že sa tím projektu „Usmerňovať pre prax“ v letných mesiacoch zameria na metodologickú prípravu merania kvality a kvantity dostupnosti vzdelávania pre OZ a PZ systému PaP. Cieľom bude medzi odbornými a pedagogickými zamestnancami v systéme PaP analyzovať ich vzdelávacie potreby, ako aj súčasný stav profesijného rozvoja, možnosti a dostupnosť vzdelávaní.
  • V príspevku z výskumu sa budeme venovať LGBT+ komunite, nakoľko sa mesiac jún označuje ako PRIDE month, „tzv. mesiac PRIDE osláv”, resp. osláv sexuálnej, romantickej a rodovej inakosti. Zároveň je potrebné poukázať aj na problémy a nerovnováhu, ktorej komunita a osoby v nej čelia, často už od veľmi skorého veku.
  • Zostrih z webinára „Šikanovanie – prevencia a intervencia z pohľadu školského podporného tímu“, nakoľko školské podporné tímy sú pri prevencii a riešení šikanovania v školách kľúčovými partnermi, ktorí môžu napomôcť k včasnému odhaľovaniu signálov rovesníckeho násilia. 
  • Podcasty pre odbornú i laickú verejnosť, zostrihy z našich webinárov a knižné novinky.

 

Príjemné čítanie.

NEWSLETTER si môžete stiahnuť na TOMTO ODKAZE.

Zdieľať:

Ďalšie newsletter:

Prihlásenie / Registrácia

Ste prihlásený/á

Nemáte ešte vytvorený účet? Zaregistrujte sa.