Od februára do júna 2022 otvárame posledné kolá úspešného vzdelávania

Prihláste sa už dnes na TOMTO odkaze: https://vudpap.sk/x/projekty/standardy/vzdelavanie-a-rozvoj-ludskych-zdrojov/inovativne-prvky-v-kvapvs/

97% zo stoviek absolventov vzdelávania ho odporúča ďalším odborným a pedagogickým zamestnancom. Nenaučili sa len novinky z kariérovej výchovy a poradenstva:

  • objavili nové nástroje a aktivity pre dištančnú výučbu,
  • zlepšili svoje komunikačné zručnosti,
  • vyskúšali si mnoho praktických a zážitkových aktivít
  • získali množstvo podpory a posilnenia vďaka cielenému spoznávaniu svojich silných stránok, zdieľaniu s kolegyňami a kolegami a povzbudeniam od tútora.

Riaditelia vďaka vzdelávaniu získavajú tím odborných a pedagogických zamestnancov, ktorí:

  • dokážu samostatne a efektívne plánovať svoje úlohy,
  • vedia cielene, vhodne a účinne komunikovať so zákonnými zástupcami,
  • rozhodujú sa samostatne a zodpovedne,
  • vedia vzájomne spolupracovať, vrátane multidisciplinárnej spolupráce,
  • tvoria a vedú vyučovacie hodiny s dôrazom na pozitívny hodnotový a kariérový vývin žiakov.

Zdieľať:

Prihlásenie / Registrácia

Ste prihlásený/á

Nemáte ešte vytvorený účet? Zaregistrujte sa.