V dnešnom podcaste sme sa venovali priblíženiu témy sociálnej klímy na škole a v triede ako i tomu, akým spôsobom ovplyvňuje žiakov a učiteľov vo výchovno-vzdelávacom procese. Objasnenie problematiky toho, ako je klíma školy prepojená s klímou v triede, na aké aspekty života žiakov môže mať klíma vplyv a ako ju možno budovať a ovplyvňovať odpovedá Martin Kuruc, pedagóg pedagogickej fakulty UK. Vo svojej práci sa venuje témam sebaregulácie, motivácie žiakov v primárnom a nižšom sekundárnom vzdelávaní ako aj oblasti pedagogickej diagnostiky. Taktiež vedie tréning komunikačných zručností pre učiteľov a tréning zážitkovej pedagogiky, zároveň v rámci VUDPaP, NP UpP pôsobil ako externý lektor inovačného vzdelávania „Koordinátor školských podporných tímov“.

  • odpovedá Martin Kuruc
  • pýta sa Darina Mikolášová
For privacy reasons SoundCloud needs your permission to be loaded. For more details, please see our GDPR.
Súhlasím