Metodika CHITT

Hosťami dnešného podcastu Odborne na slovíčkošpeciálny pedagóg Martin Kmeťpsychológ Vladimír Dočkal, ktorí nám priblížia skríningový test CHITT, zameraný na čitateľskú spôsobilosť v slovenskom jazyku. Dnešnou témou nadviažeme na predchádzajúci podcast, v ktorom sme upriamili svoju pozornosť na  výskumné úlohy, realizované Výskumným ústavom detskej psychológie a patopsychológie. Špeciálny pedagóg Martin Kmeť okrem výskumu detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami poskytuje špeciálnopedagogickú starostlivosť v rámci Detského centra VÚDPaP-u. Psychológ Vladimír Dočkal pôsobiaci na VÚDPaP-e od roku 1971 sa aktuálne, mimo iného, zaoberá aj psychologickými aspektmi vzdelávania detí rôznych minoritných skupín a ich inklúziou.

Pýta sa:
Darina Mikolášová

Odpovedá:
Mgr. Martin Kmeť, špeciálny pedagóg
doc. PhDr. Vladimír Dočkal, CSc., psychológ

Zdieľať:

Ďalšie zaujímavé podcasty z kategórie Odborne na slovíčko:

Tvorba atestačného portfólia

V dnešnom podcaste Odborne na slovíčko sa budeme venovať atestačným portfóliám odborných a pedagogických zamestnancov. Hostkou bude psychologička PhDr. Eva Smiková, PhD., ktorá vo Výskumnom ústave

Na čom pracoval NP Štandardy

Predchádzajúce týždne sme v podcaste Odborne na slovíčko , predstavovali činnosť končiaceho národného projektu Usmerňovať pre prax. Dnes sa v podcaste budeme rozprávať o druhom končiacom

Na čom pracoval NP Usmerňovať pre prax – 3. časť

Dnešný podcast Odborne na slovíčko je posledným v sérii podcastov, v ktorých predstavujeme činnosť jednotlivých aktivít končiaceho sa národného projektu Usmerňovať pre prax, ktorý realizoval Výskumný ústav

Prihlásenie / Registrácia

Ste prihlásený/á

Nemáte ešte vytvorený účet? Zaregistrujte sa.