Rozbiehame nový podcastový kanál „Odborne na slovíčko“

Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie prichádza s novým podcastovým kanálom “Odborne na slovíčko”. Na rozdiel od už známeho podcastu Nahlas o deťoch, ktorý je prevažne určený rodičom, sa tentokrát zameriame  na odborných zamestnancov v systéme výchovného poradenstva a prevencie pracujúcich v školách, v školských zariadeniach, resp. v poradenských zariadeniach. O cieľoch a obsahu „Odborne na slovíčko“ sme sa porozprávali s Karolínou Kurnickou, psychologičkou a zároveň projektovou manažérkou NP Usmerňovať pre prax a Beátou Likeovou, špeciálnou pedagogičkou a hlavnou odbornou riešiteľkou NP Usmerňovať pre prax.

Prečo  prichádza VÚDPaP s novým  podcastovým kanálom?
BL: Je to  legitímna otázka, keďže VÚDPaP už jeden úspešný podcast vysiela. Existuje viacero dôvodov, prečo sme sa rozhodli pre tento krok. Jedným z nich je ten, že podcast Nahlas o deťoch je  určený predovšetkým rodičom a laickej verejnosti. A keďže VÚDPaP má vo svojej kompetencii aj metodické usmerňovanie a odborné poradenstvo pre pedagogických a  odborných zamestnancov v systéme výchovného poradenstva a prevencie, je prirodzené, že sme hľadali ďalšie možnosti, ako sprostredkovať aktuálne informácie smerom k odbornej verejnosti.

KK: Podcastové vysielanie tak považujeme, popri ďalších komunikačných kanáloch, akými sú webináre, konferencie, odborné materiály a príručky voľne dostupné na našich webových stránkach, za ďalší efektívny nástroj, ako priblížiť aktuálne odborné témy v pravidelných intervaloch kolegom z odbornej sféry. V novom podcastovom kanáli teda chceme napĺňať aspekty odbornosti, kvality, aktuálnosti, a vyváženia hodnotného obsahu v primeranom časovom trvaní.

Kedy môžeme očakávať prvé vysielanie odborného podcastu?

KK: Podcast Odborne na slovíčko ponúkneme poslucháčom každý týždeň v stredu alebo vo štvrtok a bude prinášať vysielania v dĺžke 15-30 minút. Prvý bude zverejnený už budúci týždeň.

BL: K samotnému vysielaniu by som ešte doplnila, že formát podcastu sme zvolili sme aj pre jeho variabilnú časovú dostupnosť pre poslucháčov.  Poslucháči majú tak možnosť sami sa rozhodnúť, kedy a kde si ho vypočujú bez nutnosti zaväzovať sa k účasti v konkrétnom čase a termíne. Ako je tomu tak napríklad pri webinároch.

Na aké témy sa chcete v podcaste zameriavať?

KK: Cieľom tohto podcastu je upriamiť pozornosť predovšetkým na témy, ktoré v aktuálnom čase rezonujú medzi odbornými zamestnancami v systéme VPaP. Máme ambíciu sprostredkovať odbornej verejnosti výsledky našich výskumov a poukázať na možnosti ich aplikácie do praxe, zdieľať odborné odporúčania a usmernenia v kontexte spoločenských či legislatívnych zmien. Radi by sme tiež prezentovali inšpiratívne príklady dobrej praxe kolegov zo škôl a poradenských zariadení. Priestor určite dostanú aj témy, ktoré navrhnú naši poslucháči. Ich námety radi privítame na mailovej adrese odborne@vudpap.sk.

BL: Podcast bude  samozrejme slúžiť aj ako informačný kanál na prezentáciu výsledkov našich dvoch národných projektov: Štandardy a Usmerňovať pre prax. Oba projekty sú zamerané na zvyšovanie kvality práce odborných zamestnancov v súlade s inkluzívnym prístupom k deťom s rozmanitými potrebami. Vnímam ako prirodzené, že aj tieto témy budú súčasťou vysielania.

A čo súčasná pandemická situácia? Dostane priestor vo vysielaní? 

BL: Nechceme obísť ani súčasnú spoločenskú situáciu spojenú s pandémiou Covid 19, pretože  jej vplyv sa samozrejme odrazil aj v činnosti odborných zamestnancov. Na našej webovej stránke sú dostupné webináre i odborné materiály, z ktorých môžu odborní zamestnanci  čerpať informácie a námety ako realizovať svoju odbornú činnosť dištančne. Podcast bude ďalším zdrojom, prostredníctvom ktorého chceme odborným zamestnancom postupne doplniť informácie, ako si napr. efektívnejšie zorganizovať svoju činnosť vo virtuálnom priestore, ako online kooperovať v rámci inkluzívneho tímu a ako  zabezpečovať online poradenstvo žiakom, ich rodičom aj kolegom.

KK: V súvislosti s pandémiou sme realizovali viaceré výskumy. Boli  zamerané na edukáciu detí v domácom prostredí,  psychické zdravie detí a rodičov počas pandémie a zaujímali sme sa aj o slovné hodnotenie žiakov v školách. Výsledky výskumov a ich význam pre prax tiež chceme prezentovať aj formou podcastu.

Určite bude v tomto bode budúcich poslucháčov zaujímať, kto bude prezentovať spomínané odborné obsahy v podcaste Odborne na slovíčko. 

KK: Konkrétne mená nechceme zverejňovať hneď v úvode, avšak poslucháči sa môžu tešiť na odborníkov z radov VUDPaP aj na spolupracujúcich kolegov z “terénu” – z poradenských zariadení, z odborných tímov na školách, ale tiež špecialistov na konkrétne odborné témy z iných priamo riadených organizácii či neštátnych neziskových inštitúcií pôsobiacich v oblasti poradenstva, prevencie a intervencie. Máme v pláne oslovovať a pozývať do nášho podcastu predovšetkým odborníkov, kapacity vo svojom odbore a tiež expertov, ktorí dokážu priniesť určitú inováciu a pridanú hodnotu z oblasti svojho pôsobenia. Takýmto spôsobom chceme sprostredkovať aktuálne odborné informácie širokej odbornej verejnosti, rozšíriť a obohatiť prehľad a inšpirovať k záujmu o nové téme a postupy.

Zdieľať:

Ďalšie zaujímavé podcasty z kategórie Odborne na slovíčko:

Tvorba atestačného portfólia

V dnešnom podcaste Odborne na slovíčko sa budeme venovať atestačným portfóliám odborných a pedagogických zamestnancov. Hostkou bude psychologička PhDr. Eva Smiková, PhD., ktorá vo Výskumnom ústave

Na čom pracoval NP Štandardy

Predchádzajúce týždne sme v podcaste Odborne na slovíčko , predstavovali činnosť končiaceho národného projektu Usmerňovať pre prax. Dnes sa v podcaste budeme rozprávať o druhom končiacom

Na čom pracoval NP Usmerňovať pre prax – 3. časť

Dnešný podcast Odborne na slovíčko je posledným v sérii podcastov, v ktorých predstavujeme činnosť jednotlivých aktivít končiaceho sa národného projektu Usmerňovať pre prax, ktorý realizoval Výskumný ústav

Prihlásenie / Registrácia

Ste prihlásený/á

Nemáte ešte vytvorený účet? Zaregistrujte sa.