Transrodová identita a rodovo rozmanití v edukačnom a poradenskom procese

Nasledujúce dva týždne v podcaste Odborne na slovíčko prerušujeme sériu podcastov, ktoré sa venujú rôznym diagnózam. V súvislosti s nedávnymi udalosťami v Bratislave si predstavíme jeden z mnohých odborných postupov, ktoré Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie vydáva ako podporné odborné dokumenty pre pedagogickú a odbornú prax vo forme návodov pri poskytovaní odbornej starostlivosti vo vybraných témach. Hostkou bude psychologička PhDr. Hana Smitková, PhD., ktorá pracuje vo Výskumnom ústave detskej psychológie a patopsychológie ako externá expertka a spolupracovala na tvorbe dvoch odborných postupov. Dnes sa budeme rozprávať o deťoch a mladých ľuďoch s transrodovou identitou a rodovo rozmanitých v edukačnom a poradenskom procese. Dozviete sa, aký je rozdiel medzi rodom a pohlavím, čo znamená rodový nesúlad či rodová dysfória a ako vyzerá proces tranzície na Slovensku. Zaznejú aj konkrétne odporúčania pri práci s transrodovými ľuďmi pre odborných zamestnancov v systéme poradenstva a prevencie.

Bližšie informácie o transrodovej identite a rodovo rozmanitých v edukačnom a poradenskom procese sa dozviete v odbornom postupe:
https://vudpap.sk/wp-content/uploads/2022/09/Deti-a-mladi-ludia-s-transrodovou-identitou-a-rodovo-rozmaniti-v-edukacnom-aj-poradenskom-procese.pdf

Pýta sa:
Darina Mikolášová

Odpovedá:
PhDr. Hana Smitková, PhD., psychologička

Zdieľať:

Ďalšie zaujímavé podcasty z kategórie Odborne na slovíčko:

Tvorba atestačného portfólia

V dnešnom podcaste Odborne na slovíčko sa budeme venovať atestačným portfóliám odborných a pedagogických zamestnancov. Hostkou bude psychologička PhDr. Eva Smiková, PhD., ktorá vo Výskumnom ústave

Na čom pracoval NP Štandardy

Predchádzajúce týždne sme v podcaste Odborne na slovíčko , predstavovali činnosť končiaceho národného projektu Usmerňovať pre prax. Dnes sa v podcaste budeme rozprávať o druhom končiacom

Na čom pracoval NP Usmerňovať pre prax – 3. časť

Dnešný podcast Odborne na slovíčko je posledným v sérii podcastov, v ktorých predstavujeme činnosť jednotlivých aktivít končiaceho sa národného projektu Usmerňovať pre prax, ktorý realizoval Výskumný ústav

Prihlásenie / Registrácia

Ste prihlásený/á

Nemáte ešte vytvorený účet? Zaregistrujte sa.