Výskum na VÚDPaP-e

V dnešnom diele podcastu Odborne na slovíčko si predstavíme výskumné úlohy, ktorým sa venujú výskumní pracovníci VÚDPaP-u. Našou hostkou je psychologička Alena Kopányiová, ktorá nám priblíži empirické štúdie, realizované v rámci výskumnej úlohy Vplyv ranej starostlivosti na vybrané vývinové ukazovatele u detí z marginalizovaných rómskych  komunít, a tiež v rámci výskumnej úlohy Psychosociálny obraz detí a mládeže v oblasti duševného zdravia, drogovej prevencie, šikany/kyberšikany a prevencie radikalizmu. Zameriame sa aj na výzvy, ktoré výskumníkov VÚDPaP-u čakajú. Psychologička Alena Kopányiová pôsobí na VÚDPaP-e viac ako 20 rokov a aktuálne vedie Úsek výskumu a metodického usmerňovania.

Pýta sa:
Darina Mikolášová

Odpovedá:
PhDr. Alena Kopányiová, PhD.,  psychologička

Zdieľať:

Ďalšie zaujímavé podcasty z kategórie Odborne na slovíčko:

Tvorba atestačného portfólia

V dnešnom podcaste Odborne na slovíčko sa budeme venovať atestačným portfóliám odborných a pedagogických zamestnancov. Hostkou bude psychologička PhDr. Eva Smiková, PhD., ktorá vo Výskumnom ústave

Na čom pracoval NP Štandardy

Predchádzajúce týždne sme v podcaste Odborne na slovíčko , predstavovali činnosť končiaceho národného projektu Usmerňovať pre prax. Dnes sa v podcaste budeme rozprávať o druhom končiacom

Na čom pracoval NP Usmerňovať pre prax – 3. časť

Dnešný podcast Odborne na slovíčko je posledným v sérii podcastov, v ktorých predstavujeme činnosť jednotlivých aktivít končiaceho sa národného projektu Usmerňovať pre prax, ktorý realizoval Výskumný ústav

Prihlásenie / Registrácia

Ste prihlásený/á

Nemáte ešte vytvorený účet? Zaregistrujte sa.