Význam štandardizácie v psychodiagnostike

V dnešnej časti podcastu Odborne na slovíčko, otvoríme sériu podcastov na tému štandardizácie a validácie meracích nástrojov. Upriamime pozornosť na to, ako môžu aktualizované a spoľahlivé meracie nástroje skvalitniť prácu pedagogických a odborných zamestnancov a tým pomôcť k lepšiemu porozumeniu a získaniu presnejšieho obrazu o dieťati či žiakovi. Budeme sa rozprávať s metodológom Robertom Tomšikom, ktorý pracuje vo Výskumnom ústave detskej psychológie a patopsychológie, ako výskumný pracovník v oblasti psychometrie a ktorý bol odborným riešiteľom v rámci národného projektu „Usmerňovať pre prax“.  V podcaste budeme hovoriť o vlastnostiach diagnostických nástrojov, validite a reliabilite. Vysvetlíme si, prečo je dôležitý proces štandardizácie meracích nástrojov, ako prebieha a čo ho môže ovplyvňovať. Bližšie si definujeme aj pojem norma. Zároveň predstavíme proces štandardizácie, ktorý aktuálne prebieha na VÚDPaP-e, v rámci národného projektu „Usmerňovať pre prax“.

Pýta sa:
Darina Mikolášová

Odpovedá:
PeadDr. Robert Tomšik, PhD., psychológ

Zdieľať:

Ďalšie zaujímavé podcasty z kategórie Odborne na slovíčko:

Tvorba atestačného portfólia

V dnešnom podcaste Odborne na slovíčko sa budeme venovať atestačným portfóliám odborných a pedagogických zamestnancov. Hostkou bude psychologička PhDr. Eva Smiková, PhD., ktorá vo Výskumnom ústave

Na čom pracoval NP Štandardy

Predchádzajúce týždne sme v podcaste Odborne na slovíčko , predstavovali činnosť končiaceho národného projektu Usmerňovať pre prax. Dnes sa v podcaste budeme rozprávať o druhom končiacom

Na čom pracoval NP Usmerňovať pre prax – 3. časť

Dnešný podcast Odborne na slovíčko je posledným v sérii podcastov, v ktorých predstavujeme činnosť jednotlivých aktivít končiaceho sa národného projektu Usmerňovať pre prax, ktorý realizoval Výskumný ústav

Prihlásenie / Registrácia

Ste prihlásený/á

Nemáte ešte vytvorený účet? Zaregistrujte sa.