Časopis sa zameriava na problematiku psychického vývinu detí a mládeže a na faktory, ktoré tento vývin podmieňujú. Ide najmä o školské, domáce, ale aj širšie sociálne prostredie. V centre pozornosti je štandardne prebiehajúci vývin, ale aj vývin detí s rôznymi vývinovými poruchami, detí s postihnutím, detí nadaných či sociálne znevýhodnených.

Časopis Psychológia a patopsychológia dieťaťa vychádza dvakrát do roka.

Časopis si môžete objednať prostredníctvom formulára TU.

Email: kniznica@vudpap.sk

Ako predplatitelia získate aj voľný prístup do elektronickej verzie časopisu.

Viac informácií o jednotlivých príspevkoch nájdete TU.

Prihlásenie / Registrácia

Ste prihlásený/á

Nemáte ešte vytvorený účet? Zaregistrujte sa.