Číslo 2/2022

Číslo 1/2022

Číslo 2/2021

Číslo 1/2021

Číslo 2/2020

Číslo 1/2020

Číslo 2/2019

Číslo 1/2019

O obsahu aktuálneho čísla porozpráva vo videu priamo šéfredaktor časopisu Doc. PhDr. Vladimír Dočkal, CSc.

Čísla za roky 2010-2018