Gratulujeme všetkým oceneným a nominovaným na slávnostnom podujatí Osobnosti poradenstva za rok 2022!

Už po štvrtý raz Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie oceňoval Osobnosti poradenstva, ktoré nominovali ľudia z celého Slovenska.

Je pre nás cťou, že nad slávnostným oceňovaním Osobnosti poradenstva prevzalo záštitu Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Srdečne gratulujeme všetkým oceneným v kategóriách:

  • Mladý talent poradenstva – Mgr. Barbora Molčanová (odborná zamestnankyňa, CPP Sabinov)
  • Osobnosť poradenstva – PaedDr. Jana Lednická (riaditeľka CPP Bratislava 3)
  • Špeciálne ocenenie MŠVVaŠ SR – doc. Mgr. Margita Schmidtová, PhD. (riaditeľka Súkromného centra poradenstva a prevencie v Kremnici)
  • Dlhodobý prínos v systéme poradenstva a prevencie v roku 2022 – Mgr. Mária Pauličková (riaditeľka nitrianskeho Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie)
  • Špeciálne ocenenie VÚDPaP – PhDr. Magdaléna Špotáková, CsC. (psychologička a výskumníčka)

Ďakujeme, že ste boli s nami!

Záznam z podujatia si môžete pozrieť na tomto odkaze.

22

Prihlásenie / Registrácia

Ste prihlásený/á

Nemáte ešte vytvorený účet? Zaregistrujte sa.