Prečítajte si o projekte, ktorého výstupy pomáhajú učiteľkám materských škôl:

  • vzdelávať deti v rôznorodej, často početnej triede, ktorú navštevujú deti rôzneho veku, s odlišnou úrovňou vývinu, rozdielnymi  potrebami, záujmami i temperamentom, z rozmanitého sociálneho a kultúrneho prostredia, či deti s rôznymi špeciálno-vzdelávacími potrebami.
  • dosahovať maximálny potenciál všetkých detí a kompenzovať ich znevýhodnenia pred zahájením školského vzdelávania.

ZISTITE VIAC NA ODKAZE: https://vudpap.sk/projekt-welcome/

Príjemné čítanie!