V našom podcaste Odborne na slovíčko pokračujeme v sérii podcastov, týkajúcich sa prevencie rizikového správania u detí a žiakov. V druhej časti podcastu so psychológom Michalom Božíkom sa vrátime k téme prevencie problematického používania digitálnych technológií, sociálnych sietí a videohier. Michal Božík je výskumným pracovníkom VÚDPaP-u a spoluzakladateľom portálu Vĺčatá.sk. V tejto časti porozpráva viac o jednotlivých oblastiach digitálnych technológií, ako sú sociálne siete a videohry. Zameria sa na stratégie, pravidlá a aktivity, ktoré môžu odborní zamestnanci využiť pri práci s deťmi a žiakmi na škole. Zároveň povie viac o systéme nastavovania pravidiel spolu s príkladmi praxe, ale aj o dôležitosti participácie detí pri ich procese tvorby. V závere zdôrazní význam súladu v komunikácii v tejto téme medzi školou a rodičmi.

Pýta sa:
Darina Mikolášová

Odpovedá:
Mgr. Michal Božík, psychológ

For privacy reasons SoundCloud needs your permission to be loaded. For more details, please see our GDPR.
Súhlasím