Prihlasujte sa na vzdelávanie „Špecifiká rómskeho jazyka v kontexte diagnostiky detí z marginalizovaných rómskych komunít“

Vzdelávanie realizuje VÚDPaP v rámci národného projektu „Usmerňovať pre prax“. Cieľom vzdelávania je spoznať špecifiká rómskeho jazyka, porozumieť sociálnemu kontextu rómskej komunikácie, osvojiť si elementárnu slovnú zásobu rómskeho jazyka a primerane aplikovať získané vedomosti v diagnostickom procese detí z marginalizovaných rómskych komunít.

Vzdelávanie je určené pre odborných zamestnancov v zariadeniach poradenstva a prevencie a pre odborných zamestnancov v školách v oblasti výučby základov rómskeho jazyka v obsahovom vymedzení: história jazyka, štruktúra rómskej gramatiky, slovná zásoba, zvyky a tradície Rómov, počúvanie rozhovorov a čítanie rómskych textov s porozumením, špecifiká rómskeho jazyka a konverzácia v rómskom jazyku.

KDE?
Vzdelávanie pozostáva z troch vzdelávacích stretnutí a bude prebiehať prezenčne, v Dočasnom vzdelávacom stredisku v Poprade. Online účasť nie je možná.

KEDY?

  • 1.skupina: 2.5.2023, 9.5.2023 a 22.5. 2023 – vždy od 9:00 do 16:00 s prestávkami
  • 2.skupina: 3.5.2023, 10.5.2023 a 23.5. 2023 – vždy od 9:00 do 16:00 s prestávkami

AKO?
V prípade prihlásenia sa je nutné absolvovať všetky tri vzdelávacie stretnutia.
Každá skupina má kapacitu 13 účastníkov. Po naplnení kapacít bude prihlasovanie uzavreté.
Účastníci získajú potvrdenie o absolvovaní vzdelávania.

PRIHLASUJTE SA DO NAPLNENIA KAPACÍT NA TOMTO ODKAZE.

Zdieľať:

Prihlásenie / Registrácia

Ste prihlásený/á

Nemáte ešte vytvorený účet? Zaregistrujte sa.