Medzi odbornými postupmi nájdete štyri nové dokumenty:

Všetky dokumenty sú zverejnené na odkaze: https://vudpap.sk/x/projekty/standardy/tvorba-standardov/odborne-postupy-a-skusenosti-mdp/odborne-postupy/