Dve praxe sa týkajú ranej starostlivosti o dieťa so zaostávaním vo vývine a o dieťa s telesným postihnutím, ktoré je začleňované do materskej školy. Prečítať si môžete aj dobrú prax k separačnej úzkosti v ranom veku (využitie terapie hrou) a dobrú prax k vytváraniu podmienok pre intelektovo nadaného žiaka. Tieto dobré praxe nájdete v spodnej časti stránky.