Prinášame dvojicu odborný postupov zameraných na tému: Dieťa s poruchami FAS a FASD v edukačnom aj poradenskom procese

FASD (Fetal Alcohol Spectrum Disorders), poruchy fetálneho alkoholového spektra, je spoločný termín pre celé spektrum vývinových porúch vyskytujúcich sa u detí, ktorých matky počas tehotenstva požívali alkohol (Chudley 2005).

Autori opísali negatívny vplyv požívania alkoholu v tehotenstve na plod a upozornili na viditeľné anomálie prítomné u novorodencov. Následky vplyvu alkoholu na plod nazvali fetálny alkoholový syndróm (FAS). Medzi typické príznaky zaradili zmenené črty tváre, menší fyzický vzrast a celkové vývinové zaostávanie alebo mentálne deficity.

Odborný postup – Včasná starostlivosť – dieťa s poruchami fetálneho alkoholového spektra, FASD
Jednými z najčastejších vrodených (negenetických) porúch sú poruchy fetálneho alkoholového spektra- FASD. Je to súbor fyzických a psychických poškodení dieťaťa, ktoré vznikajú následkom konzumácie alkoholu matkou v tehotenstve. Môžu mať rôznu závažnosť a prejavy (najtypickejší je FAS – fetálny alkoholový syndróm), v závislosti od frekvencie, obdobia tehotenstva a množstva konzumovaného alkoholu.

Odborný postup – Raná starostlivosť – dieťa s FAS, FASD a Dieťa s poruchami FAS a FASD v edukačnom aj poradenskom procese
V súčasnosti sa vníma FAS ako extrémna podoba následkov vplyvu alkoholu na plod. V priebehu rokov sa zistilo, že nie všetky kritériá spájané s diagnózou FAS, sú prítomné u každého dieťaťa. Rovnako rozsah fyzických prejavov aj ťažkostí v správaní je veľmi rôznorodý a široký. Výskumníci/čky zistili, že alkohol vplýva na plod rôzne, rozhodujúcimi faktormi sú množstvo alkoholu, obdobie, v ktorom ho žena konzumuje, jej výživa alebo genetické faktory (Riley, Infante, Warren, 2011).

Všetky odborné postupy môžete nájsť na TOMTO ODKAZE.

 

Zdieľať:

Prihlásenie / Registrácia

Ste prihlásený/á

Nemáte ešte vytvorený účet? Zaregistrujte sa.