V podcaste nadviažeme spätne na problematiku problémového správania a tentokrát sa  zameriame na tzv. rizikové správanie detí, mladých ľudí, o ktorom sa hovorí najmä v súvislosti s prevenciou v školách, školských zariadeniach. Povieme si, prečo je dôležité venovať pozornosť tomuto správaniu, aké sú možnosti sledovania prvých príznakov, signálov, ako realizovať depistážne zisťovania  a popíšeme aj výsledkov výskumov, ktoré v tejto oblasti realizoval VÚDPaP.

  • odpovedá Eva Smiková a Alena Kopányiová
  • pýta sa Darina Mikolášová
For privacy reasons SoundCloud needs your permission to be loaded. For more details, please see our GDPR.
Súhlasím