Ďakujeme za Vaše otázky k procesným štandardom odborných a odborno-metodických činností, sekciu „frekventované otázky“ sme doplnili o ďalšie odpovede, napríklad k podpore od VÚDPaP-u pri zavádzaní procesných štandardov, či ku konkrétnym administratívnym krokom a dokumentáciám.“