Spúšťame prihlasovanie a predstavujeme novinky ďalších skupín akreditovaného vzdelávania „Inovatívne prvky v kariérovej výchove a poradenstve v školách“ – aj pre materské a stredné odborné školy!

Už dnes sa môžete prihlásiť do ďalších kôl vzdelávania zameraného na rozvoj životných zručností detí, pedagogických a odborných zamestnancov, v rámci ktorého zážitkovou formou spoznáte inovatívne prístupy v kariérovej výchove a kariérovom poradenstve.

Vzdelávania po úspešných prvých kolách s viac ako 250 absolventami začnú v novom školskom roku v rámci celého Slovenska. Pripravili sme aj novinky:

  • Vytvorili sme špeciálny program prispôsobený pre potreby detí a pedagógov v materských školách a na prvom stupni základných škôl. Program je plný praktických informácií a príkladov dobrej praxe, hrové aktivity nesúce sa v duchu zážitkovej pedagogiky, najaktuálnejšie zdroje a návrhy metodík a techník využiteľných v predškolskej výchove, ktoré si budete mať možnosť vyskúšať priamo na sebe počas vzdelávania. Súčasťou vzdelávania sú aj témy ako plánovanie, zostavovanie portfólia dieťaťa, či prevencia vyhorenia.

Viac o programe a jeho benefitoch si prečítajte tu: https://vudpap.sk/x/projekty/standardy/vzdelavanie-a-rozvoj-ludskych-zdrojov/vzdelavanie-pre-materske-skoly/

  • Otvorili sme možnosť prihlásiť sa do pôvodného programu pre stredné školy a druhý stupeň ZŠ aj pre stredné odborné školy. Budete mať možnosť rozvíjať svoje kľúčové kompetencie, ako napr. plánovanie, či budovanie vzťahov, ktoré sú potrebné pre ďalší profesijný rozvoj pedagogických a odborných zamestnancov, porozumiete tomu, kde sú dôležité body kariérového poradenstva a výchovy počas života dieťaťa a ako sú prepojené na jeho psychologický a sociálny vývin a zistíte, ako efektívnejšie realizovať stratégie a aktivity spojené s KV a KP.

Zistite viac a prihláste sa na tomto odkaze: https://vudpap.sk/x/projekty/standardy/vzdelavanie-a-rozvoj-ludskych-zdrojov/inovativne-prvky-v-kvapvs/

Zdieľať:

Prihlásenie / Registrácia

Ste prihlásený/á

Nemáte ešte vytvorený účet? Zaregistrujte sa.